Hlavní obsah

cautious [ˈkɔːʃəs]

Vyskytuje se v

approach: adopt/take a cautious approach to sthpřistupovat obezřetně k čemu

policy: follow a cautious policyjednat opatrně