Hlavní obsah

alert [əˈlɜːt]

Vyskytuje se v

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

strike: strike alertstávková pohotovost

pohotovost: strike alertstávková pohotovost

stávkový: be on strike alertbýt ve stávkové pohotovosti

střeh: be on (one's) guard, be alertbýt ve střehu

vibrační: vibration/vibrating alertvibrační vyzvánění telefonu

vyzvánění: vibration alertvibrační vyzvánění

mít se: beware of sb/sth, be alert/on one's guard against sb/sthmít se na pozoru před kým/čím

alert: on alertve/do stavu pohotovosti/ostražitosti bojové ap.