Hlavní obsah

observant [əbˈzɜːvənt]

Vyskytuje se v

postřeh: Máš postřeh.You have a keen eye., You are very observant.