Hlavní obsah

quick [kwɪk]

Přídavné jméno

  1. rychlý, svižný krok, pohyb ap.He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.quick on the uptakevelmi chápavýhovor. quick learneručenlivý žák
  2. be quick to do sthpohotově, (i)hned, bez váhání udělat co
  3. quick tempervznětlivost, prchlivost, popudlivost

Příslovce

  1. hovor.rychlehovor. the quicker the betterčím rychleji, tím lépe
  2. rychlo-ve spojení s pomlčkouquick-firingrychlopalnýquick-dryingrychleschnoucíquick-closing devicerychlouzávěrtech. quick hitchrychlozávěs k připojení návěsu ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

mark: quick off the markpohotový rychle reagující ap.

quick: the quickživé (maso) pod nehty ap.

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

uptake: be quick on the uptakebýt chápavý

dig: be quick to have a dig at sbrád si rýpnout do koho

recovery: make a quick recoveryrychle se zotavit

brush: She gave her hair a quick brush.Pročísla si rychle vlasy.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

pohotově: be quick to do sthpohotově udělat co

pohotový: quick reactionspohotové reakce

rychlý: at a quick/rapid pacerychlým krokem

učenlivý: He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.Je velmi učenlivý.

urazit se: She is quick to take offence.Hned se urazí.

krátký: make short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sthudělat s kým/čím krátký proces

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě