Hlavní obsah

lively [ˈlaɪvlɪ]

Vyskytuje se v

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

live: live for sb/sthžít pro koho/co

living: the livingživí, žijící lidé

living standard: living standard(s)životní úroveň

long: long live sbať žije kdo

means: live beyond one's meansžít nad poměry

off: live off sthžít z čeho, být živ z čeho zdroje obživy

stick: live in the sticksžít v zapadákově/nějaké díře daleko od města

suite: (living room) suitesedací souprava

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

apart: live apartbydlet odděleně rodiče ap.

broadcast: in live broadcastv živém vysílání

coal: live coalsžhavé uhlíky

disability: disability living allowance DLApříspěvek pro postižené státní dávka

double life: live a double lifevést dvojí život

earn: to earn one's livingvydělávat si na živobytí

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

live-in: live-in partnerpartner ve společné domácnosti

lodging: live in lodgingsbydlet v podnájmu

next door: live next doorbydlet vedle soused

reputation: live up to one's reputationdostát své pověsti

room: living roomobývací pokoj, obývák

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

trap: live trap, cage trap, box trapsklopec past

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

wire: live wiredrát pod proudem

campus: live on campusbydlet na koleji

own: He lives on his own.Žije sám.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

on: live on sthžít z čeho, živit se čím člověk

čilý: lively activityčilý ruch

dostát: live up to expectationsdostát očekávání

existenční: (guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wageexistenční minimum

invalidní: disability pension, BrE personal independence payment, v Británii do roku 2013 disability living allowance, v Británii do roku 2011 incapacity benefitinvalidní důchod

náklad: cost of livingživotní náklady

obývací: living roomobývací pokoj

očekávání: live/come up to expectation(s)splnit/naplnit očekávání

patrona: live cartridgeostrá patrona

podmínka: working/living conditionspracovní/životní podmínky

pokoj: living roomobývací pokoj

pořad: live programmepořad v přímém přenosu

privát: live in lodgings/digsbydlet na privátě

proud: live wiredrát pod proudem

přenos: live broadcast/transmissionpřímý přenos

přímý: live broadcast(ing)přímý přenos v TV ap.

příroda: living/animated natureživá příroda

samota: live alonežít o samotě

úroveň: standard of living, living standardživotní úroveň

žít: live off sbžít na čí účet

živě: broadcast livevysílat živě

živobytí: make/earn a living, earn one's livelihood/hovor. bread and butter/daily bread, live by sthvydělávat si na živobytí čím

životní: living conditionsživotní podmínky

živý: live weightživá váha dobytčete ap.

: Long (may) live the king!Ať žije král!

bída: live in povertyžít v bídě

bydlet: Where do you live?Kde bydlíš? trvale

dokud: as long as I livedokud budu žít

emigrace: He lived in exile.Žil v emigraci.

chudoba: live in povertyžít v chudobě

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kde: Where do you live?Kde bydlíš?

kolej: live in the BrE halls (of residence)/AmE dorm/(residence) hall, v areálu univerzity live on campusbydlet na koleji v ubytovně

nad, nade: He lives above me.Bydlí nade mnou.

naplnit: live up to expectations, hovor. deliver the goodsnaplnit očekávání

nejistota: live in constant insecurityžít ve stálé nejistotě

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

obživa: earn one's living (by) doing sthzískávat obživu jak

poblíž: I live nearby.Bydlím poblíž.

podnájem: live in lodgingsbydlet v podnájmu

prázdno: There wasn't a living soul there.Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdo

předměstí: live in the suburb(s) of sthbydlet na předměstí čeho

přepych: live in luxuryžít v přepychu

slib: keep one's promise, live up to one's promisedodržet slib, dostát slibu

uhlík: live coals, embersžhavé uhlíky

ústraní: live in seclusionžít v ústraní

vesnice: live in the country/a villagežít na vesnici

vydělávat: earn one's livingvydělávat (si) na živobytí

vysílání: livev živém vysílání

vysílat: The match will be broadcast live.Zápas bude vysílán živě.

vystoupení: live/charity performanceživé/dobročinné vystoupení

výstup: live actživý výstup

vyžádat si: The accident claimed 5 lives.Nehoda si vyžádala 5 životů.

vzrůst: increase in the standard of livingvzrůst životní úrovně

zachránit se: Run for your lives!, Save your souls!Zachraň se, kdo můžeš!

žhavý: live coalsžhavé uhlíky

živit se: make one's own livingživit se sám

huba: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby

jed: You bet (your live)., Take my word for it.Na to můžeš vzít jed.

jepičí: be short-livedmít jepičí život

poustevník: live like a hermitžít jako poustevník

prase: live high on the hog, live off the fat of the landžít si jako prase v žitě

roztočit: whoop/live it up, BrE slang. large it, zast. make merryroztočit to slavit ap.

vymlátit: beat/kick the hell/living daylights/vulg. shit out of sbvymlátit z koho duši

vytlouct: hovor. beat the (living) daylights out of sbvytlouct duši z koho

vytřást: beat the (living) daylights out of sbvytřást duši z koho

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.