Hlavní obsah

kde

Příslovce

  1. (v otázce na místo) whereKde bydlíš?Where do you live?Kde se tu bereš?How did you get here?
  2. (určení místa hl. věty) where
  3. (vůbec někde) somewhere(v záporu) nowhere(kdekoli) anywhereNemám kde bydlet.I have nowhere to stay/live.

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. here - there

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

bydlet: Kde bydlíš? trvaleWhere do you live?

jinde: Kde jinde?Where else?

narodit se: Kde jsi/jste se narodil?Where were you born?

pracovat: Kde pracuješ?Where do you work?

sehnat: Kde seženu tu knihu?Where can I get the book?

strávit: Kde strávíte dovolenou?Where are you going to spend your holiday?

ti, ty, ta: Kde jsou ty papíry?Where are the papers?

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

váznout: Kde to vázne?What is the catch/hitch?

vězet: Kde vězíš?Where have you been?, What took you so long?

vysadit: Kde vás mám vysadit?Where shall I drop you off?

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

applicable: kde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahujewhere applicable

necessary: kde je třebawhere necessary

be: Kde jsi včera byl?Where were you yesterday?

born: Kde jsi se narodil?Where were you born?

get: Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.They had to get aid to where it was most needed.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

live: Kde bydlíte? nastáloWhere do you live?

meet: Kde si dáme sraz?Where shall we meet?

stay: Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.Where are you staying?

wherever: Kde jsi vlastně byl?Wherever have you been?

kde: Kde bydlíš?Where do you live?