Hlavní obsah

ti, ty, ta

Zájmeno

  1. (známí ze souvislosti) the, thoseKde jsou ty papíry?Where are the papers?ti, kdo ...those who ...
  2. (tamti, tamty) those(tito) thesety knihy na policithose books on the shelfTi z vás, kteří ...Those of you who ...
  3. (oni) they

Vyskytuje se v

tu: zde - tam ap. here - theretu - tam, kde - tu, tu - onde

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

dát: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

dlužit: I owe you that., I owe it to you.Dlužím ti to.

hodit se: Is next week OK for you?, Does next week suit you?Hodí se ti to příští týden?

jít: That's not the point here.O to tu nejde.

mrzet: You're going to regret it.To tě bude mrzet.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

naučit: Who taught you that?Kdo tě to naučil?

omlouvat: That's no excuse!To tě neomlouvá.

po: That's none of your business.Po tom ti nic není., Co je ti po tom?

projít: You won't get away with this.To ti neprojde.

prosit: je c!to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

připomínat: Does it ring a bell?Připomíná ti to něco?

řídit: Who is in charge here?Kdo to tu řídí?

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

slušet: You look great., c!ty šaty ap. It looks great on you.Moc ti to sluší.

ti: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

tobě: Don't you mind it?Tobě to nevadí?

usnadnit: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

tebe, tě: Are you not interested in it?Tebe to nezajímá?

in: in doing sopři tom, tím danou činností

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

do: How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

how: How was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

issue: That is not the issue.O to (tu) nejde.

like: Did you like it?Líbilo se ti to?

long: Don't be long.Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

on: I've got something on this Friday.Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

finder: hovor. Finders keepers.Kdo to našel, toho to je.

right: It serves you right.Dobře ti tak., Patří ti to.

uškodit: It will do you no harm.To ti nijak neuškodí.

vidět: Get lost.Ať už tě tu nevidím.

zabrat: How long will it take you?Jak dlouho ti to zabere?