Hlavní obsah

ti, ty, ta

tadík(y)

Vyskytuje se v

tu: zde - tam ap. here - theretu - tam, kde - tu, tu - onde

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

dát: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

dlužit: I owe you that., I owe it to you.Dlužím ti to.

hodit se: Is next week OK for you?, Does next week suit you?Hodí se ti to příští týden?

jít: That's not the point here.O to tu nejde.

mrzet: You're going to regret it.To tě bude mrzet.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

naučit: Who taught you that?Kdo tě to naučil?

omlouvat: That's no excuse!To tě neomlouvá.

po: That's none of your business.Po tom ti nic není., Co je ti po tom?

projít: You won't get away with this.To ti neprojde.

prosit: je to tak I should think/hope so!, Jistě Sure!To bych prosil!

připomínat: Does it ring a bell?Připomíná ti to něco?

řídit: Who is in charge here?Kdo to tu řídí?

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

slušet: You look great., ty šaty ap. It looks great on you.Moc ti to sluší.

ti: Who gave it to you?Kdo ti to dal?

tobě: Don't you mind it?Tobě to nevadí?

usnadnit: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

tebe, tě: Are you not interested in it?Tebe to nezajímá?

in: in doing sopři tom, tím danou činností

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

do: How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?

for: I'm happy for you.To ti moc přeju., Upřímně ti to přeji., Mám radost spolu s tebou.

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

how: How was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

issue: That is not the issue.O to (tu) nejde.

like: Did you like it?Líbilo se ti to?

long: Don't be long.Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

on: I've got something on this Friday.Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.

play: Shall I play the CD for you?Mám ti to CD pustit?

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

finder: hovor. Finders keepers.Kdo to našel, toho to je.

right: It serves you right.Dobře ti tak., Patří ti to.

uškodit: It will do you no harm.To ti nijak neuškodí.

vidět: Get lost.Ať už tě tu nevidím.

zabrat: How long will it take you?Jak dlouho ti to zabere?