Hlavní obsah

prosit

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) koho o co ask(úpěnlivě) beg sb for sth(naléhavě) implore sb to do sthSmím prosit?May I have this dance?To bych prosil!(je to tak) I should think/hope so!, (Jistě) Sure!
  2. prosím tě, prosím vás (neříkej) you don't sayprosím tě, prosím vás (opravdu?) Oh, really?

Vyskytuje se v

prosím: Prosím? nerozuměl jsemI beg your pardon., Pardon?, AmE Excuse me?

další: Další, prosím!Next, please!

dokument: Vaše dokumenty, prosím.Your documents, please.

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

následovat: Následujte mě, prosím.Please follow me.

okamžik: Okamžik, prosím.Just a minute/moment/second please.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.

povšimnout si: Povšimněte si prosím, že...Please notice/note that...

prominutí: prosit koho o prominutíask sb's pardon

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

sednout: Sedněte si (prosím).Sit down (please)., (Please) take a seat.

smět: Smím prosit?May I have this dance?

snažně: snažně prosit koho o coplead with, beseech, implore, entreat sb to do sth

vyzout se: Vyzujte se, prosím.Take your shoes off, please.

zanechat: Zanechte, prosím, vzkaz.Please leave a message.

again: Come again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

dance: May I have this dance?Smím prosit?

go ahead: Go ahead!Do toho!, Prosím!, Pokračuj!, Máš slovo. povídej, dělej ap.

here: Here you are.Tady to máš., Prosím (tady je to). při předání ap.

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

menu: The menu, please.Jídelní lístek prosím.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

step: Step this way please.Pojďte sem/tudy prosím.

ahead: Go ahead!Prosím., Do toho. vybídnutí, Pokračujte.

beg: I beg your pardon!Promiňte., Prosím? nerozuměl jsem