Hlavní obsah

přijmout

Dokonavé sloveso

  1. (nabízené ap.) co accept(nabídku též) take up sth(vzít) take sthTo nemohu přijmout.I can't accept it.
  2. (zprávu ap.) co accept(výzvu ap.) take up sth(nápad) jak receivePřijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.
  3. (schválit) co approve, accept(rezoluci ap.) adopt sth(parlament) pass sth(dát souhlas) consent to do sth(myšlenky ap.) embrace sth
  4. (vzít do celku) koho kam accept, admit, receive sb swhbýt přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth
  5. (do práce ap.) take on, hire
  6. (do instituce ap.) kam admit to sth(nabrat studenty) take in, enrolbýt přijat na univerzitube admitted to university, gain entrance to university
  7. (hosta ap.) koho/co see, receive sb(vyslechnout) hear sb out

Vyskytuje se v

omluva: Please accept my apology.Přijměte prosím moji omluvu.

opatření: take/adopt measures, přípravy ap. make provision for sthučinit/přijmout (potřebná) opatření

pozvání: accept/decline sb's invitationpřijmout/odmítnout pozvání od koho

accept: accept sb's invitationpřijmout čí pozvání

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

appointment: take up an appointment as sbpřijmout místo koho

bear: bear the responsibility for sthnést/přijmout odpovědnost za co

decision: take a decisionpřijmout rozhodnutí

denial: be in denial of sthodmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

measure: take measures to do sth, against sthpřijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemu

place: get a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.

remedial: take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

taker: risk takerkdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč, riskér

through: go throughprojít, být přijat návrh ap.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

leap of faith: take a leap of faithrisknout to, (nakonec) přijmout návrh ap. - i přes nejistotu

receive: be received into sthbýt přijat kam za člena ap.

přijmout: be accepted/admitted/received into sthbýt přijat kam za člena