Hlavní obsah

ujmout

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

ujmout se: ujmout se mociassume power

vedení: ujmout se vedenítake the lead

úřad: nastoupit do/ujmout se úřadutake/assume office

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

assume: ujmout se úřaduassume office

charge: ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmtake charge of sb/sth

lead: ujmout se vedení, dostat se do čelatake the lead

resume: znovu se ujmout svých povinnostíresume one's duties