Hlavní obsah

ujmout

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

ujmout se: ujmout se mociassume power

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on

vedení: ujmout se vedenítake the lead

ujmout se: Já se toho ujmu.I will make it my business.

úřad: nastoupit do/ujmout se úřadutake/assume office

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

assume: assume officeujmout se úřadu

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

lead: take the leadujmout se vedení, dostat se do čela

resume: resume one's dutiesznovu se ujmout svých povinností

seat: take one's seatujmout se funkce volený zastupitel

soapbox: get/step on one's soapboxujmout se slova, vzít si slovo, začít s tou svou mluvit o svém oblíbeném tématu