Hlavní obsah

ujmout se

Dokonavé sloveso

  1. (činnosti ap.) čeho take charge of sth(převzít) assume sth(postarat se) take care of sth, make sth one's business(převzít řízení ap.) take over sthJá se toho ujmu.I will make it my business.ujmout se mociassume power
  2. (postarat se) koho take care of sb(adoptovat) adopt(vzít k sobě) take in sb
  3. (rostlina) take root(semínko) take
  4. (píseň ap.) catch on(rozšířit se) take root, become establishedneujmout se(plán ap.) fail to take root, fall by the wayside, (u publika ap.) fail to catch on, (být propadák) be a failure, (postupně zaniknout) die a natural death

Vyskytuje se v

vedení: take the leadujmout se vedení

úřad: take/assume officenastoupit do/ujmout se úřadu

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

assume: assume officeujmout se úřadu

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

lead: take the leadujmout se vedení, dostat se do čela

ujmout se: assume powerujmout se moci