Hlavní obsah

začít

Dokonavé sloveso

  1. (zahájit činnost) co, s čím start, beginform. commence sth(dát se do) embark on sthZačni číst.Start reading.Čím začneme?What shall we start with?začít podnikatstart a business
  2. začít (se) (být zahájen) start, begin

Vyskytuje se v

nudit se: začít se nuditget bored

účinkovat: začít účinkovattake effect, droga ap. též kick in

: Začal jsem až včera.I started only yesterday.

kroupa: Začaly padat kroupy.It started to hail.

najednou: Najednou začalo pršet.Suddenly it started to rain.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

zuřit: Začal zuřit.He flew into a rage., He went furious.

Adam: začít od Adama úplně od začátkustart from/at the (very) beginning

nula: začít od nulyto start from scratch

píka: začít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.start from scratch

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

air: go on the airzahájit vysílání, začít vysílat

apply: apply the brakes(začít) brzdit

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

brake: apply the brakes(začít) brzdit

break: break bulkrozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loď

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

consenting: práv. consenting adultosoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálech

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

doze: fall into a dozena chvíli usnout, začít dřímat

dry: become/go dryzačít abstinovat alkoholik

exhilarated: get exhilaratedzačít jásat, rozjásat se, (za)radovat se

fond: grow fond of sb/sthoblíbit si, začít mít rád koho/co

freelance: go freelanceudělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikat

frenzy: go into a frenzyzačít vyvádět/šílet/zuřit

green: přen. go greenzačít se chovat ekologicky, přejít na ekologický provoz

habit: get into the habit of doing sthvytvořit si zvyk, zvyknout si, začít pravidelně dělat co

haywire: go haywirehovor. začít blbnout, porouchat se zařízení ap.

hiding: go into hidingskrýt se, začít se skrývat

hunt: launch a hunt for sbzahájit hledání, spustit pátrání, začít pátrat po kom

interest: develop an interest in sthzačít se zajímat o co postupně

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

join: join hands with sbzačít spolupracovat s kým

kick up: kick up a fuss/row/rumpus/dust/stink(u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řádit

lay: lay siege to(začít) obléhat

leak: spring a leakdostat trhlinu, začít téct nádoba, loď ap.

open: open firezahájit palbu, začít střílet

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

out: come out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

put up: put up a fight(začít) bojovat, bít se hl. bránit se ap.

raving: go raving mad(ze)šílet, začít šílet

residence: take up residenceusídlit se, začít bydlet kde

row: start a rowzačít hádku

run: break into a runrozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkat

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou

soar: kniž. sb's spirits soaredkdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalo

start: make a start on sthpustit se, dát do čeho, začít s čím zahájit činnost

strike: go on/come out on strikevstoupit do stávky, začít stávkovat

strike: take strike action(začít) stávkovat, vstoupit do stávky

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

sulk: go off in a sulkzačít trucovat, nasupit se

throw: hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit

training: go into trainingzačít trénovat

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

wear: come into wearzačít se nosit přijít do módy

wild: go wildzačít šílet fanoušci ap.

wild: AmE hovor. go hog wild(začít) šílet, vyvádět, přen. zbláznit se kvůli čemu

worried: get worriedzačít se obávat

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

become: I became interested in it.Začal jsem se o to zajímat.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

keep: She began to keep a diary.Začala si vést deník.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

roll: We should get rolling.Měli bysme jet., přen. Měli bysme začít.

slow lane: They got into the slow lane.Začali ztrácet (dech)/zaostávat.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

well: Well, we can start.(Takže) můžeme začít.

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

soapbox: get/step on one's soapboxujmout se slova, vzít si slovo, začít s tou svou mluvit o svém oblíbeném tématu