Hlavní obsah

začít

Dokonavé sloveso

  1. (zahájit činnost) co, s čím start, beginform. commence sth(dát se do) embark on sthZačni číst.Start reading.Čím začneme?What shall we start with?začít podnikatstart a business
  2. začít (se) (být zahájen) start, begin

Vyskytuje se v

nudit se: začít se nuditget bored

účinkovat: začít účinkovattake effect, droga ap. též kick in

: Začal jsem až včera.I started only yesterday.

kroupa: Začaly padat kroupy.It started to hail.

najednou: Najednou začalo pršet.Suddenly it started to rain.

pít: Po její smrti začal pít.He took to drink after her death.

stávkovat: začít stávkovatgo on strike

svítat: Pak mi začalo svítat.Then it began to dawn on me.

tedy: Začněme tedy.Let's start then.

zuřit: Začal zuřit.He flew into a rage., He went furious.

Adam: začít od Adama úplně od začátkustart from/at the (very) beginning

nula: začít od nulyto start from scratch

píka: začít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.start from scratch

afraid: dostat strach, začít se bát z čehobecome afraid of sth

air: zahájit vysílání, začít vysílatgo on the air

apply: (začít) brzditapply the brakes

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

brake: (začít) brzditapply the brakes

break: rozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loďbreak bulk

bulk: začít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částíbreak bulk

burst into: vzplanout, začít hořetburst into flames

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

come: začít mít rád, postupně si oblíbit kohocome to like sb

consenting: osoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálechpráv. consenting adult

develop: přestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.develop a fault

doze: na chvíli usnout, začít dřímatfall into a doze

dry: začít abstinovat alkoholikbecome/go dry

exhilarated: začít jásat, rozjásat se, (za)radovat seget exhilarated

fond: oblíbit si, začít mít rád koho/cogrow fond of sb/sth

freelance: udělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikatgo freelance

frenzy: začít vyvádět/šílet/zuřitgo into a frenzy

green: začít se chovat ekologicky, přejít na ekologický provozpřen. go green

habit: vytvořit si zvyk, zvyknout si, začít pravidelně dělat coget into the habit of doing sth

haywire: hovor. začít blbnout, porouchat se zařízení ap.go haywire

hiding: skrýt se, začít se skrývatgo into hiding

hunt: zahájit hledání, spustit pátrání, začít pátrat po komlaunch a hunt for sb

interest: začít se zajímat o co postupnědevelop an interest in sth

jealous: začít žárlit na kohoget/become jealous of sb

join: začít spolupracovat s kýmjoin hands with sb

kick up: (u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řáditkick up a fuss/row/rumpus/dust/stink

lay: (začít) obléhatlay siege to

leak: dostat trhlinu, začít téct nádoba, loď ap.spring a leak

open: zahájit palbu, začít stříletopen fire

operative: začít fungovat, naběhnout systém ap.become operative

out: (vy)jít do stávky, začít stávkovatcome out on strike

predominant: začít převládat, získat převahubecome predominant

put up: (začít) bojovat, bít se hl. bránit se ap.put up a fight

raving: (ze)šílet, začít šíletgo raving mad

residence: usídlit se, začít bydlet kdetake up residence

row: začít hádkustart a row

run: rozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkatbreak into a run

set: pustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset to sth

sick: udělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskougo sick

soar: kdo se začal cítit šťastně, se zaradoval, čí srdce zaplesalokniž. sb's spirits soared

start: pustit se, dát do čeho, začít s čím zahájit činnostmake a start on sth

strike: vstoupit do stávky, začít stávkovatgo on/come out on strike

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

sulk: začít trucovat, nasupit sego off in a sulk

throw: začít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřithovor. throw a fit of sth

training: začít trénovatgo into training

vocal: začít se ozývat nespokojeněbecome vocal

wear: začít se nosit přijít do módycome into wear

wild: začít šílet fanoušci ap.go wild

worried: začít se obávatget worried

as: Hra začala, jakmile jsem tam přišel.The play started as I got there.

become: Začal jsem se o to zajímat.I became interested in it.

case: Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.I took an umbrella in case it started to rain.

keep: Začala si vést deník.She began to keep a diary.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

much: Den skončil velmi podobně, jak začal.The day ended much as it began.

painful: začít bolet, rozboletbecome painful

roll: Měli bysme jet., přen. Měli bysme začít.We should get rolling.

slow lane: Začali ztrácet (dech)/zaostávat.They got into the slow lane.

used: Začal dělat věci, které dříve nedělal.He started doing things he didn't use to do.

well: (Takže) můžeme začít.Well, we can start.

whom: spisovatel, o něhož jsem se začal zajímatwriter in whom I took an interest

soapbox: ujmout se slova, vzít si slovo, začít s tou svou mluvit o svém oblíbeném tématuget/step on one's soapbox

začít: začít (se)být zahájen start, begin*