Hlavní obsah

start [stɑːt]

Podstatné jméno

  1. začátek, počátek, započetímake a start on sthpustit se, dát do čeho, začít s čím zahájit činnost
  2. sport.start
  3. trhnutí (sebou) z úleku ap.give a starttrhnout sebou úlekem ap.
  4. on sb i přen. náskok na koho v závodě

Vyskytuje se v

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu

bump start: bump-start(nouzově) nastartovat roztlačením, roztlačit motorové vozidlo

grid: (starting) gridstartovní rošt

start off: start sb offpřivést koho k čemu zálibě, činnosti

start off: start sth offodstartovat co, spustit co

crouch: sport. crouch startnízký start

early: make an early startvyrazit velmi brzy

false start: make a false startulít start

finish: from start to finishod začátku do konce

fresh: fresh startnový začátek s čistým štítem ap.

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

line: starting linestartovní čára

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

row: start a rowzačít hádku

salary: starting salarynástupní plat

starting: starting blocksstartovní bloky ve sprintu

starting: starting linestartovní čára

starting: starting pistolstartovací pistole

starting: starting handlestartovací klika motoru ap.

starting: starting timedoba rozběhu

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

false start: He got off to a false start.Začátek mu nevyšel. uspěchal to ap.

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

well: Well, we can start.(Takže) můžeme začít.

would: The car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.