Hlavní obsah

jump [dʒʌmp]

Vyskytuje se v

joy: jump for joyskákat radostí

jump: get the/a jump on sb/sthzískat náskok/výhodu před/nad kým/čím

quantum: quantum leap/jumpin sth fyz. kvantový skok, přen. ohromný pokrok v čem, čeho

hop: sport. hop, skip and jumptrojskok

queue: jump the queuepředběhnout/předbíhat ve frontě

ski: ski jumpsskoky na lyžích

spider: jumping spiderskákavka

squat: squat jumps, jump squatsdřepy s výskokem

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

daleký: long jumpsport. skok daleký

fronta: jump the queuepředbíhat ve frontě

kabel: BrE jump leads, AmE jumper cablesmotor. startovací kabely

projet: run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lightsprojet na červenou

příkop: při dostizích water jump, hradní moatvodní příkop

seskok: parachute jumpseskok padákem

skákat: do the high/long jumpsport. skákat do výšky/dálky

skok: long jumpskok daleký

skokanský: ski jumpskokanský můstek

snožmo: two-footed jumpskok snožmo

ukvapit se: jump to conclusionsukvapit se v závěrech

vysoký: high jumpsport. skok vysoký

vystartovat: jump the gunsport. předčasně vystartovat

výška: high jumpsport. skok do výšky

odskákat: You'll smart for this!, You are for the high jump.Tak to si odskáčeš!

prudce: rise sharply, surge, rocket, jump, shoot upprudce vzrůst cena ap.

rozběh: do/take a running/standing jumpskákat s rozběhem/bez rozběhu

ukvapený: jump to conclusionsdělat ukvapené závěry

unáhlený: jump to conclusionsdělat unáhlené závěry

vyběhnout: jump the gunsport. vyběhnout předčasně před výstřelem

vyhoupnout se: The price rose/jumped to ...Cena se vyhoupla na ...

vyjet: jump the rails, derail, leave the trackvyjet z kolejí

vyskočit: jump/spring to one's feetvyskočit na nohy

vysoko: jump high (enough)skákat (dost) vysoko

z, ze: He jumped out of the window.Vyskočil z okna.

okap: (jump) out of the frying pan into the fire(dostat se) z deště pod okap

oko: stick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sbbít do očí být nápadný

gun: jump/beat the gunukvapit se, unáhlit se, začít dřív, nečekat, sport. předčasně vystartovat