Hlavní obsah

leap [liːp]

Vyskytuje se v

quantum: quantum leap/jumpin sth fyz. kvantový skok, přen. ohromný pokrok v čem, čeho

day: leap/bissextile daypřestupný den

leap of faith: take a leap of faithrisknout to, (nakonec) přijmout návrh ap. - i přes nejistotu

přestupný: leap year, řidč. bissextile yearpřestupný rok

risknout: chance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the darkrisknout to

bít: stick/stand out (like a sore thumb), leap to the eyebít do očí být nápadný

měřit: Look before you leap.Dvakrát měř, jednou řež.

řezat: Look before you leap., Better (to be) save than sorry.Dvakrát měř, jednou řež.

leap: leap at the chanceskočit po příležitosti