Hlavní obsah

bít

Vyskytuje se v

beat down: beat sb down(u)smlouvat nižší cenu s kým

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

beat out of: beat sb out of sthvyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.

beat up: beat sb up(z)bít, (z)mlátit koho

beet: (red) beet(s)červená řepa

brain: beat sb's brains out, bash sb's brains inrozbít komu hlavu

breast: beat one's breastsypat si popel na hlavu, kát se veřejně projevovat lítost

bush: beat about the bushchodit okolo horké kaše

clock: beat the clockstihnout to dřív(e) před termínem

drum: beat the drum for/of sthsilně podporovat co

game: beat sb at sb's own gameporazit koho jeho vlastními zbraněmi

gun: jump/beat the gunukvapit se, unáhlit se, začít dřív, nečekat, sport. předčasně vystartovat

stick: a stick to beat sb withhůl na koho, důvod ke kritice koho, zbraň proti komu

carpet: beat the carpetklepat koberec

comfortably: comfortably beat sbsnadno porazit koho

death: bleed/beat/freeze to deathvykrvácet/umlátit/umrznout

mile: beat sb by milesrozdrtit, převálcovat, roznést na kopytech koho

sugar beet: sugar beet growerspěstitelé cukrovky

beating: give sb a beatingzbít, zřezat koho

projet: být poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to winprojet to

přízvučný: accented beathud. přízvučná doba

řepa: beetroot, AmE beetčervená řepa

řepný: beet sugarřepný cukr

táhnout: Get lost!, hovor. Shove off!, vulg. Piss off!, slang. Beat it!Táhni! zmiz

vyhrát: defeat, beat sb in sth, achieve victory over sb, have a win over sb in sthvyhrát nad kým v čem

zaběhlý: beaten trackzaběhlý postup/způsob

bít se: Bili se za svobodu.They fought for freedom.

ji: He beat her up.Zbil ji.

nakládačka: give sb a thrashing, BrE slang. duff sb up, vulg. beat the shit out of sbdát nakládačku komu

prášit: beat the carpetsprášit koberce

předběhnout: I wanted to say it but he beat me to it.Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.

rytmus: play out of time/off the beathrát mimo rytmus

tlouct: beat a drumtlouci na buben

ústup: beat a (hasty) retreat, begin to retreati přen. dát se na (rychlý) ústup

vyklepat: beat the carpetvyklepat koberec

zbít: He was beaten unconscious.Zbili ho do bezvědomí.

zmizet: Clear/Buzz off!, Get lost!, Go and chase yourself!, slang. Beat it!, vulg. Bugger/Piss off!Zmiz!

zmlátit: beat sb unconsciouszmlátit do bezvědomí

bít: bít do očí být nápadnýstick/stand out (like a sore thumb), leap to the eye

držka: smash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb, slang. knock sb's block offrozbít komu držku

frak: get a licking/beating/thrashingdostat na frak

horký: beat about the bushchodit kolem horké kaše

chodit: beat about the bushpřen. chodit kolem horké kaše

kaše: beat about the bushchodit kolem horké kaše

kolem: beat about the bushchodit kolem horké kaše

oko: bít do očí být nápadnýstick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sb

okolek: beat about the bushdělat okolky s přímou odpovědí

poplach: přen. bít na poplachset the alarm bells ringing

vlas: tear one's hair, beat one's breastpřen. rvát si vlasy

vyklidit: před nepříjemnou situací beat a retreatvyklidit pole

vymlátit: beat/kick the hell/living daylights/vulg. shit out of sbvymlátit z koho duši

vytlouct: hovor. beat the (living) daylights out of sbvytlouct duši z koho

vytřást: beat the (living) daylights out of sbvytřást duši z koho

zčervenat: go as red as a beet(root)zčervenat jako rak

zrudnout: go beet(root) (red)zrudnout jako rak

beat: beat off, beat backodrazit útok