Hlavní obsah

pound [paʊnd]

Podstatné jméno

  • libra měnaten pound notedesetilibrovka

Sloveso

  1. pound (on) sth (on) sth bušit, tlouci, bít do čehopound out sthnaťukat, naklepat, nabušit co na psacím stroji
  2. sth rozdrtit, roztlouci, rozbít co na kaši, prášek ap.

Vyskytuje se v

even: an even poundpřesně jedna libra

o.n.o.: 100 pounds o.n.o.cena kolem 100 liber

sterling: pound sterlinglibra šterlinků

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

pounding: take a poundingdostat zabrat/do těla/nářez být vážně zraněn, poškozen