Hlavní obsah

pounding [paʊndɪŋ]

Vyskytuje se v

pound: pound (on) sth(on) sth bušit, tlouci, bít do čeho

even: an even poundpřesně jedna libra

o.n.o.: 100 pounds o.n.o.cena kolem 100 liber

sterling: pound sterlinglibra šterlinků

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

more: It cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

pounding: take a poundingdostat zabrat/do těla/nářez být vážně zraněn, poškozen

bankovka: five pound note/five dollar billpětilibrová/pětidolarová bankovka

útulek: dog shelter, odchytná stanice dog pound, na záchranu psů dog rescue (centre)psí útulek

zabrat: být poničen ap. take a pounding/battering, osoba go through the wringerdostat zabrat

bouchat: She was banging/pounding on the door.Bouchala na dveře.

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

libra: five pounds/hovor. quidpět liber

vsadit se: I will bet you 20 pounds that she'll come.Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.

šetřit: be penny-wise and pound-foolishšetřit na nepravém místě

vtloukat: hammer/drum/pound sth into sb's head, ground sth into sbvtloukat komu co do hlavy