Hlavní obsah

more [mɔː]

Předložka

  • more than více než, přes kolikIt cost more than 250 pounds.Stálo to více než 250 liber.

Příslovce

  1. více jak, jaký než obvykle či dřívemore easilysnadnějiShe screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...once moreještě jednou, znovu, opěttwice moreještě dvakrát
  2. tvoří 2. stupeň víceslabičných přídavných jmen a příslovcímore importantdůležitějšímore carefullypečlivěji

Vyskytuje se v

co: čím dál vícemore and more, increasingly

čára: vzdušnou čarouhovor. as the crow flies, by the most direct route

část: z velké částiin large part, for the most part, largely

často: nejčastějimost often, most frequently, ve většině případů in most cases

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Thank you (very much).

důležitý: nejdůležitější je ...the most important thing is ...

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

jednou: ještě jednouonce again/more

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

kolik: tolik ... kolikas much/many ... as ...

kvitovat: kvitovat co s povděkempřen. (very much) appreciate sth, s díky přijmout acknowledge sth with thanks

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

méně: mnohem méněmuch less/o počitatelných fewer

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Thank you very much., Many thanks.

mockrát: mockrát děkujithanks a lot, many thanks

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

nejvíc: nejvíce ze všehomost of all

nic: nic mocnothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocre

nikdy: nikdy vícenever again, no more

potíž: bez (větších) potížíwithout (too much) trouble

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostíin all probability, most likely

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádHe is much into films., AmE slang. Movies are his bag.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jindy: více než kdy jindymore than ever

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kolikátý: Kolikáté pivo už pije?How many beers has he had?

krásný: ten nejkrásnějšíthe most beautiful

lépe: Tím líp!So much the better!, All the better!

líbit se: Moc se mu to nelíbí.He doesn't like it very much.

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

menší: On je mnohem menší než já.He is much shorter than me.

mimoto: Je to levné a mimoto zábavné.It's cheap and what's more, it's entertaining.

místo: Potřebujeme více místa.We need more space/room.

mnohem: Je mnohem starší.He's much older.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

mnohý: mnozí z nichmany of them

moc: Moc mluvíš.You speak too much.

mocný: nejmocnější mužthe most powerful man

myslet si: To jsem si myslel.I thought as much/so.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

any: už nenot any more/longer

buck: přijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkemget more bang for the buck

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

ever more: navždy, napořád, navěky(for) ever more

less: natož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporustill/much/even less

like: spíš, lépe řečenomore like

many: mnohý kdo/comany a sb/sth

more: více než, přes kolikmore than

most: sth nejvíce čehothe most

much: kolik, jak moc o nepočitatelných podst. jm.how much

return: Hodně štěstí a zdraví., Všechno nejlepší. přání k narozeninámMany happy returns.

sleep: nedělat si (příliš) hlavu s čím, netrápit se čím, příliš se nezabývat čímnot lose any/much sleep over sth

so: tolik, takové(to) množstvíso much

take out: of sb hovor. vyčerpávat/vyčerpat, vysávat co koho energii, dá(va)t zabrat komutake a lot/much out

than: více/méně než comore/less than

this: tolikthis much

very: velice, velmi, moc v odpovědivery much so

all: tím spíš(e)all the more so

as: co nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdáleas soon/much/long/far as possible

clause: doložka nejvyšších výhodmost-favoured-nation clause

consideration: po dlouhém zvažování/pečlivém uváženíafter much/careful consideration

detailed: podrobnější popismore detailed description

discuss: hodně/tolik diskutovaný/probíraný téma ap.much discussed

entertainment: k mému velkému pobavenímuch to my entertainment

fortunate: mít (větší) štěstíbe (more) fortunate

frequented: nejnavštěvovanější místathe most frequented sites

how: kolikhow much/many

likely: s největší pravděpodobnostímost likely

look up: nejhledanější slova ve vyhledávači ap.the most looked-up words

oblige: děkuji mnohokrátform. much obliged

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

often: častějimore often

plague: med. black/bubonic plaguečerný/dýmějový mor

put: vložit více úsilí do čeho, více se snažit v čemput more effort into sth

recent: novější, pozdější později vzniklý ap.more recent

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

throw: (dost) častomany a throw

wanted: nejhledanější zločincithe most wanted criminals

way: v mnoha ohledechin many ways

ado: bez (dalších) okolků/průtahůwithout further/more ado

mor: swine fever, AmE hog choleraprasečí mor