Hlavní obsah

hlasitě

Příslovce

  • loudly, loudMluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

Vyskytuje se v

clamour: hlasitě protestovat proti čemu, bouřit se proti čemuclamour against sth

loud: hlasitě, nahlasin a loud voice

make: být slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědětmake osf heard

shout: hlasitá hádka, křikhovor. shout-up

sound: znít hlasitěsound loud

vocal: dávat jasně/hlasitě/důrazně najevo cobe vocal in/on sth

voice: nahlas, hlasitě říct ap.in a loud voice

hlasitě: Mluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.