Hlavní obsah

hlasitě

Příslovce

  • loudly, loudMluv(te) hlasitěji.Speak more loudly/up.

Vyskytuje se v

clamour: clamour against sthhlasitě protestovat proti čemu, bouřit se proti čemu

clamour: a clamour against sthhlasitý protest proti čemu

loud: in a loud voicehlasitě, nahlas

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

shout: hovor. shout-uphlasitá hádka, křik

sound: sound loudznít hlasitě

speakerphone: put sb on speakerphonedát (si) koho na hlasitý odposlech

vocal: be vocal in/on sthdávat jasně/hlasitě/důrazně najevo co

vocal: vocal minorityhlasitá menšina ti, které je nejvíc slyšet

voice: in a loud voicenahlas, hlasitě říct ap.

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.