Hlavní obsah

sound [saʊnd]

Podstatné jméno

  1. of sth zvuk čehomake a soundvydat zvukdo sth without a sound(u)dělat co neslyšněwithin sound of sthv doslechu čehosound directionzvuková režie činnostthe speed of soundrychlost zvuku
  2. (typický) hudební výraz, sound kapely, zpěváka ap.

Sloveso

  1. (za)znít, vydávat zvuk, rozeznít cosound the bellzazvonit (na zvon), rozeznít zvonsound the alarmspustit alarm
  2. vydat sdělení ap., veřejně oznámitsound a warning to sbvarovat kohoHe sounded a note of caution.Nabádal k opatrnosti.
  3. znít jako co o zvukusound loudznít hlasitě
  4. přen.znít, vypadat jak, zdát se působit na základě určitých informací ap.It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

Podstatné jméno

  • med.sonda ke zkoumání tělesných dutin

Vyskytuje se v

safe: safe and soundživ a zdráv, v naprostém pořádku, ve zdraví vyváznout ap.

sound out: sound sb outabout/on sth zjistit čí názor na co, zeptat se koho na co

ecologically: ecologically soundekologicky nezávadný/šetrný

engineer: sound engineerzvukový technik, hovor. zvukař

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

horn: sound the (car) hornzatroubit v autě

sound barrier: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

speed: speed of soundrychlost zvuku

surround: surround soundprostorové ozvučení reproduktory rozmístěné kolem posluchače

system: hi-fi (sound) systemhi-fi věž

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

aparatura: zvuková aparaturasound/loudspeaker system

nahrávací: nahrávací studiorecording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stage

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly

překonat: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

rychlost: rychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound

technik: zvukový techniksound engineer

tvrdě: tvrdě spátbe fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply

vyhlásit: vyhlásit poplachsound the alarm

záznam: zvukový záznamaudio/sound recording

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

zvuk: fyz. rychlost zvukuspeed of sound

zvukový: zvukový techniksound engineer, AmE soundman

zvukový: výp. zvuková kartasound card

dobře: To zní dobře. návrh ap.That sounds good.

hlesnout: Ani nehlesnul.He didn't utter a sound., údivem ap. He was speechless.

hluboký: hluboký spánekdeep/sound sleep

jít: To by šlo.to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.

kovový: kovový zvukmetallic sound

nepravděpodobně: To zní nepravděpodobně.That sounds unlikely.

probudit: Probudil mě podivný zvuk.A strange sound woke me up.

přenos: přenos zvukusound (broadcast) transmission

stáhnout: Stáhni trochu zvuk.Turn the sound down a bit.

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

zazvonit: Zazvonilo ... ve škole ap.The bell sounded ..., There was a bell ...

zesílený: zesílený zvukamplified sound

znít: To zní dobře.That sounds good.

zvon: rozeznít zvonsound/ring the bell

zvuk: vydávat zvukymake/emit sounds

buk: zdravý jako bukfit as a fiddle, as sound as a bell

kořínek: přen. mít zdravý kořínekenjoy robust health, be sound in wind and limb

mít: mít všech pět pohromaděbe in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mind

ryba: zdravý jako rybaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

řepa: zdravý jako řípaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

zdravý: zdravý jako bukas fit as a fiddle, as sound as a bell