Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) go, walkKam jdeš/jdete?Where are you going?Jdeme!Let's go!Pojďte se mnou.Come with me., Follow me.Pojďte dál(e). do bytuCome on in.jít pěškygo on foot, walk (it)jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceedjít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth
 2. (odcházet) go (away), leave, departNechoď!Don't go!
 3. (za nějakým účelem) kam go swhjít k doktorovigo to (see) the doctorJde se tudy na nádraží?Is this the right way to the station?Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...jít naproti komugo to meet sbjít za kým(následovat) follow sb, (navštívit ap.) go to see sbjít se projítgo for a walkjít plavat/nakupovatgo swimming/shopping
 4. (za přítelem ap.) ke komu, za kým s čím, pro co go, turn to sb with/for sth
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co go and get sth, go for sb/sthJdi pro něj.Go and get him.
 6. (na ryby ap.) na co go doing sthjít na rybygo fishingjít na pivogo for a beer, BrE go (out) for a pint
 7. (tajně vzít) na co go to steal sth
 8. (pohybovat se - o věcech) go(ven) come (out)Z hrnce šla pára.Steam was coming out of the pot.Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.
 9. (vyvíjet se, postupovat) go, moveJde na mě chřipka.I feel flu coming on.
 10. (na školu ap.) k čemu, na co, do čeho become sb, take up sth, decide to be sthjít komu za kmotrastand as sb's godfatherjít na univerzitugo to universityjít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) servicejít do důchoduretire, go into retirement
 11. (k věci ap.) na co go at, start, set about doing sthhovor. (usilovat) po čem go after sthJdi na to/věc.Go for it.
 12. (jednat s někým) na koho jak go at sb, deal with sb
 13. hovor.(fungovat) work, be workinghovor.(běžet) runHodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.Nejde elektřina.Power is down.
 14. (dařit se) (komu) co sth go (right), sb get on(být dobrý v) be good at sthJak to jde?How is it going?Jde jí to.She is good at it., (vede si dobře) She is doing well.
 15. (hodit se) k čemu match with sth, go with sthjít k sobě hodit sego together
 16. (být možný) be possibleo nemožnosti též pomocí will not, refuse a v min. čase též would notTo nejde. nelzeIt isn't possible., It's impossible., It can't be done.Nejde to (otevřít).It won't open.To by šlo.(to zní dobře) That sounds good, (lze to udělat) That could be done., hovor. That sounds doable.
 17. (jednat se) o co/koho be concerned, regard sb sth(být podstatou) be the point(o daný případ) be a case of sth(být v sázce) be at stakeO co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?Jde o to, že ...The point/thing is that ...O to tu nejde.That's not the point here.pokud jde o ...as for sth, regarding sth, (co do) in terms of sthpokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part
 18. (usilovat) komu o co be concerned about sth, be interested in sth(starat se) care for sth
 19. po kom/čem (chtít dostat) be after sb/sthJde po něm policie.Police are after him.

Vyskytuje se v

duh: jít k duhukomu do sb (the world of) good

ale: Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

bobovat: jít bobovatgo sledging/AmE sledding

bruslit: jít bruslitgo skating

čundr: jít na čundrgo hiking

diskotéka: jít na diskotékugo to a disco

dno: jít ke dnusink (to the bottom), go down, jen loď founder

doktor: jít k doktorovigo to see the doctor

dračka: jít na dračku prodávat sesell like hot cakes

důchod: (ode)jít do důchoduretire, go into retirement

hladce: jít hladcego smoothly, be going swimmingly

hledat: jít hledat koho/cogo in search of sth/sb, zast. go in quest of sth

houba: jít na houbygo mushroom hunting, go mushrooming

interrupce: jít na interrupcihave an abortion

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

: jde!Let him go!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

by: Šel/Byl bych...I would go/be...

čas: čas jít spátbedtime, time to go to bed

čůrat: Musím jít čůrat.I must go pee.

dál: Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.

divadlo: Půjdeme do divadla.We will go to the theatre.

do: Jdu do postele.I'm going to bed.

do: Šla do školy.She went to school.

dobře: Jdou ty hodiny dobře?Is the clock right?

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

elektřina: Nejde elektřina.The power is down.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chuť: Nemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?

jinak: Jinak to nejde.There is no other way.

čert: Jdi k čertu! vypadni ap.Go to hell!

dohromady: jít dohromadybarvy, oblečení ap. go together, match

drátek: jít jako na/po drátkáchrun on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charm

háj: Jdi do háje!Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!

chtít se: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

ahead: go (on) aheadjít napřed

answer: answer the door(jít) otevřít (dveře)

awry: go awrynevydařit se, nevyjít dle plánu ap., zvrtnout se, zhatit se, jít šejdrem

bender: hovor. go on a benderjít chlastat

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

bike: go bikingjít na kolo, jít se projet na kole

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

boating: go boatingjít se projet na loďce

bowel: have a bowel movementjít na stolici

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

business: go about one's businessjít si po svém

camera: go on camerajít do záběru

catch: catch some rayschytat bronz, jít na sluníčko

counsel: seek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kým

credulity: stretch credulityjít až za hranici uvěřitelnosti

dancing: go dancingjít tančit

date: go on a datejít na rande

dog: walk the dog(jít) vyvenčit psa

downhill: go downhilli přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pěti

downstairs: go downstairs(se)jít dolů po schodech

early: take early retirementjít do předčasného důchodu

fish: go fishingjít na ryby

fray: fray sb's nervesjít komu na nervy

get: get to itjít na to, dát se do toho činnosti

get down to: get down to businessjít (přímo) k věci/na věc

go: go on footjít pěšky

golfing: go golfingjít na golf hrát

heavy-handed: be heavy-handed with sthpřehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na co

home: home timečas jít domů

interview: go for an interviewjít na pohovor

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

jog: go for jogjít si zaběhat

kiss: AmE, slang. Kiss off!Vypadni!, Jdi do háje!

lead: give a leadjít příkladem, být vzorem ostatním

meal: go out for a mealjít se najíst do restaurace ap.

meet: go to meet sbjít naproti komu

number one: go/do a number onejít na malou (stranu)

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

out: come out on strike(vy)jít do stávky, začít stávkovat

overdrawn: go overdrawnpřečerpat (svůj) účet, jít do minusu na svém účtě

overtime: go (into) overtimejít do prodloužení, přen. protáhnout se oproti harmonogramu ap.

picnic: go for a picnicjít na piknik

plan: go to planjít (po)dle plánu

potty: go pottyjít/chodit na nočník

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

pub crawl: go/be on a pub crawljít na tah/obrážet hospody

rehab: go (in)to rehabjít se léčit, jít na léčení závislosti

retirement: go into retirementjít do důchodu

ride: go for a ridejít se projet

rot: the rot sets in sthzačíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čeho

rumoured: It is rumoured ...Povídá se, Prý, Jdou zvěsti ...

screen: hit the screens (of cinemas), hit the big screenjít do kin film ap.