Hlavní obsah

nahoru

Příslovce

  • (směrem) up, upward(s)(do patra) upstairs(do kopce) uphillnahoru a dolůup and downjít nahoru i přen. ceny ap.go upCeny šly prudce nahoru.The prices have gone up sharply/rocketed/soared.

Vyskytuje se v

palec: thumbs-uppalec nahoru pochvalně

přecenit: mark sth up/downpřecenit co směrem nahoru/dolů

lézt: climb up the ladderlézt po žebříku nahoru

pracka: Stick'em up!Pracky nahoru!

schod: Go upstairs/downstairs.Jděte po schodech nahoru/dolů.

bound: bound aheadvyskočit (nahoru) kvalita, množství ap.

clear: clear to the topaž úplně nahoru

force: force upvyhnat/vyšroubovat nahoru ceny ap.

overhead: overhead door(nahoru) vysouvací dveře garáže ap.

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

upstairs: go upstairsjít nahoru do vyššího poschodí

up: He put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.

nahoru: up and downnahoru a dolů