Hlavní obsah

clear [klɪə]

Přídavné jméno

 1. jasný, zřejmý, zřetelný na pochopení ap.
 2. be clear about sth mít jasno v čem, mít ujasněné coLet me be clear ...Aby bylo jasno...
 3. čirý, průzračný, průhledný hmota ap.
 4. of sth uklizený, vyklizený, vyčištěný od čeho místo ap.
 5. volný, průjezdný, průchodný východ, cesta ap.
 6. čistý, svěží pleť ap.
 7. of sth v bezpečné vzdálenosti, dost(atečně) daleko od čeho, nedotýkající se čehoKeep clear of the burner.Nepřibližujte se k hořáku.clear spansvětlost, světlé rozpětíclear heightsvětlá výška místnosti ap.get clearuvolnit se hráč, pronásledovaný ap.

Sloveso

 1. (pro)čistit, (pro)větrat hlavu ap.clear one's headprovětrat si hlavuclear one's throatodkašlat si, odchrchlat si
 2. sth of/from sth uklidit, vyčistit, odklidit, vyklidit co odkud, očistit od čehoclear sth through customsproclít, celně odbavit coclear customsbýt proclen zboží ap., proclít zbožíclear the dishes from the tablesklidit (nádobí) ze stoluclear one's platesníst všechno na talíři
 3. přen.uvolnit cestu pro co
 4. vyjasnit se obloha, rozplynout se mlha ap.
 5. (pře)skočit, překonat co určitou výšku
 6. zúčtovat vyrovnat vzájemně položky, proplatit šek
 7. očistit, zbavit (obvinění), osvobodit u soudu
 8. projít zákon - parlamentem ap.

Příslovce

Předložka

 • clear of sb před kým časově, na body ap.

Vyskytuje se v

bell: zcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako fackaas clear as a bell

clear: mít jasno v čem, mít ujasněné cobe clear about sth

coast: vzduch je čistý nehrozí nebezpečíthe coast is clear

steer: vyhýbat se komu/čemu, vystříhat se koho/čehosteer clear of sb/sth

throat: odkašlat siclear one's throat

clearing: proclení, celní odbavení čehoclearing of sth through customs

clear-up: objasněnost, míra objasněnosti zločinůclear-up rate

conscience: čisté svědomíclear conscience

customs: být proclen zboží ap., proclít zbožíclear customs

forest: mýcení lesaforest clearing

hurdle: přeskočit překážkuclear a hurdle

partial: částečné zúčtováníekon. partial clearing

čirý: čiré skloclear glass

jasno: mít jasno v čembe clear about sth, have a clear idea of sth

nabíledni: být nabílednibe (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as day

proclít: proclít zbožíclear the goods (through customs), clear customs

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

vjezd: Pozor vjezdKeep clear

zprostit: zprostit koho viny soudněacquit, clear sb of sth, absolve sb

jasný: Už je to jasné?Is it clear now?

koukat: Koukej zmizet!Clear off!, Bugger off!

odklidit: odklidit sníhclear/remove (the) snow

překážka: skočit přes překážkuclear a hurdle

uvolnit: Uvolněte cestu!Clear the/Make way!, Gangway!

volný: volný výhledunobstructed/clear view

vypadnout: Vypadni!Get out!, Push/Clear off!, vulg. Fuck/Piss off!

zmizet: Zmiz!Clear/Buzz off!, Get lost!

čistý: s čistým svědomímwith a clear conscience

obligo: hovor. být z obligabe in the clear, mimo podezření be above suspicion

provětrat: provětrat si hlavuclear one's head, odreagovat se take one's mind off things

ztratit se: Ztrať se!Get lost!, Clear off!, BrE, hovor. Hop it!

air: ujasnit situaci, odstranit případná nedorozuměníclear the air