Hlavní obsah

koukat

Nedokonavé sloveso

  1. koukat (se) hovor.(dívat se) na koho/co be looking at sthkoukat (se) hovor.(sledovat) watchkoukat (se) hovor.form. view sthkoukat (se) hovor.(dlouze) gazekoukat (se) hovor.(upřeně) starekoukat (se) hovor.(překvapeně) gape at sb/sthkoukat se na televiziwatch TV
  2. koukat (se) přen. hovor.(nahlížet) na koho/co view, see, regard sb/sth, look (up)on sb/sth
  3. expr.(žasnout) be surprised/amazed
  4. (hledět) mind sth, see to sthKoukej zmizet!Clear off!, Bugger off!
  5. (vyčnívat) stick/jut out, project

Vyskytuje se v

watch: watch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.