Hlavní obsah

watch [wɒtʃ]

Sloveso

  1. sb/sth sledovat, pozorovat koho/cowatch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.watch TVdívat se na televiziwatch sth on TVsledovat co v televizi
  2. sb dohlížet, dávat pozor na koho, hlídat dítě ap.
  3. watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

Podstatné jméno

  • hodinky náramkové, kapesníIt is ... by my watch.Podle mých hodinek je ...

Vyskytuje se v

hawk: sledovat koho jako ostřížwatch sb like a hawk

watch: držet hlídku, hlídkovatkeep watch

back: přetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější časput the watch/clock back

pocket: kapesní hodinkypocket watch

spring: hodinkové pérowatch spring

strap: řemínek hodinekwatch strap

sunset: pozorování západu sluncesunset-watching

television: dívat se na televiziwatch the television

video: sledovat co na videuwatch sth on video

enjoy: Rád se dívám na televizi.I enjoy watching TV.

fast: Hodinky ti jdou o hodinu napřed.Your watch is an hour fast.

language: Pozor na jazyk! nemluv sprostěWatch your language!

many: Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.As many as 4 million people watched the game.

paint: pozor čerstvě natřenowatch out, fresh paint

slow: Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.My watch is two minutes slow.

mouth: Dávej si pozor na jazyk.Watch your mouth.

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

digitální: digitální hodinkydigital watch

hlídka: držet hlídkukeep watch

náramkový: náramkové hodinkywristwatch, wrist watch

pozor: Pozor! upozornění na nebezpečíWatch out!, Look out!, Caution!

pozorování: pozorování ptákůbird-watching

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

váha: hlídat si váhu tělesnouwatch one's weight

hlídat: Hlídám si váhu.I'm watching my weight.

hodinky: podle mých hodinekby my watch

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

koukat: koukat se na televiziwatch TV

krotit se: krotit se ve výrazechmind one's language, watch one's tongue

nejraději: Nejraději se dívá na televizi.His favourite activity is watching TV.

noční: noční hlídačnight watch(man)

opožďovat se: Hodinky se mi opožďují.My watch loses time.

pozorovat: pozorovat co dalekohledemwatch sth through binoculars

rozbít: Rozbila mi hodinky.She broke my watch.

sledovat: Sledovali jsme to v televizi.We watched it on TV.

ukrást: Ukradli mu hodinky.They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.

jazyk: dávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.watch one's mouth, bridle one's tongue