Hlavní obsah

watch [wɒtʃ]

Sloveso

  1. sb/sth sledovat, pozorovat koho/cowatch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.watch TVdívat se na televiziwatch sth on TVsledovat co v televizi
  2. sb dohlížet, dávat pozor na koho, hlídat dítě ap.
  3. watch one's weighthlídat si váhu tělesnou

Podstatné jméno

  • hodinky náramkové, kapesníIt is ... by my watch.Podle mých hodinek je ...

Vyskytuje se v

hawk: watch sb like a hawksledovat koho jako ostříž

back: put the watch/clock backpřetočit/posunout hodinky/hodiny zpět na dřívější čas

pocket: pocket watchkapesní hodinky

spring: watch springhodinkové péro

strap: watch strapřemínek hodinek

sunset: sunset-watchingpozorování západu slunce

television: watch the televisiondívat se na televizi

video: watch sth on videosledovat co na videu

enjoy: I enjoy watching TV.Rád se dívám na televizi.

fast: Your watch is an hour fast.Hodinky ti jdou o hodinu napřed.

language: Watch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostě

many: As many as 4 million people watched the game.Zápas sledovaly až 4 miliony lidí.

paint: watch out, fresh paintpozor čerstvě natřeno

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

mouth: Watch your mouth.Dávej si pozor na jazyk.

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

digitální: digitální hodinkydigital watch

hlídka: držet hlídkukeep watch

náramkový: náramkové hodinkywristwatch, wrist watch

pozor: Pozor! upozornění na nebezpečíWatch out!, Look out!, Caution!

pozor: Pozor schod.Mind the step., Watch your step.

pozorování: pozorování ptákůbird-watching

schod: Pozor schod!Watch/BrE též Mind your step!

váha: hlídat si váhu tělesnouwatch one's weight

hlídat: Hlídám si váhu.I'm watching my weight.

hodinky: podle mých hodinekby my watch

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

koukat: koukat se na televiziwatch TV

krotit se: krotit se ve výrazechmind one's language, watch one's tongue

nejraději: Nejraději se dívá na televizi.His favourite activity is watching TV.

noční: noční hlídačnight watch(man)

opožďovat se: Hodinky se mi opožďují.My watch loses time.

pozorovat: pozorovat co dalekohledemwatch sth through binoculars

rozbít: Rozbila mi hodinky.She broke my watch.

sledovat: Sledovali jsme to v televizi.We watched it on TV.

ukrást: Ukradli mu hodinky.They stole his watch., oloupili ho He was robbed of his watch.

jazyk: dávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.watch one's mouth, bridle one's tongue