Hlavní obsah

watch out

Vyskytuje se v

paint: watch out, fresh paintpozor čerstvě natřeno

bacha: watch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sthdávat si bacha na co/koho

dát: take care, watch out for sth, beware of sb/sthdát si pozor

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

pozor: Watch out!, Look out!, Caution!Pozor! upozornění na nebezpečí