Hlavní obsah

nejraději

Příslovce

  1. mít nejraději (v oblibě) co like sth bestCo děláš nejraději?What's your favourite activity?, What do you like doing best?Jaké pivo máš nejraději?What's your favourite beer?Nejraději se dívá na televizi.His favourite activity is watching TV.
  2. (pokud možno) preferably(raději bych) I'd preferPošlete to, nejraději e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

Vyskytuje se v

rád: mít rádlíbit se ap. koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sth

rád: radějidoporučení had/should better, preference would rather

dělat: rád dělat colike to do, enjoy doing sth

mít: mít rád koho/colike sb/sth

mlsat: rád mlsatbýt mlsný have a sweet tooth, like sweets

rád: rád dělat co s obliboulike to do sth

rád: být rád kvůli čemube glad about sth

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

hrozně: Hrozně rád bych ...I would love to ...

lyžovat: Rád lyžuji.I like to ski.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že nepřišel.After all, I'm glad he hasn't come.

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

poznat: Rád jsem Vás poznal.It was nice meeting you.

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

předeslat: Rád bych předeslal, že...I would like to say first that...

rád: Rád!With pleasure!

rád: Rád bych...I'd like to ...

rád: Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.

rád: Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.

rád: Rád cestuje.He likes travelling.

rád: Nemám ho rád.I don't like him.

rád: rád černou kávu.He likes black coffee.

rád: Mám to radši.I like it better.

rád: Co máš nejraději na ...?What do you like best about ...?

rád: Má ho velmi ráda.She is very fond of him.

rád: Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.

rád: Měli bychom raději jít domů.We had better go home.

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

rád: Mám raději hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

rezervovat: Rád bych (si) rezervoval stůl.I'd like to book a table.

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vidět: Rád tě vidím.I am glad to see you.

vyhnout se: Raději by ses mu měl vyhnout.You'd better stay out of his way.

vyhovět: Rádi vám vyhovíme.We'll be happy to oblige.

zdůraznit: Rád bych zdůraznil, že ...I'd like to emphasize that ...

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

choose: choose sth over sthvybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběru

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

dig: be quick to have a dig at sbrád si rýpnout do koho

flirt: be a flirtrád flirtovat

fond: be fond of sb/sthmít rád/v oblibě koho/co, mít zálibu v čem

fond: grow fond of sb/sthoblíbit si, začít mít rád koho/co

glad: be glad of sthbýt rád za co

glad: be glad to do sthrád udělat co

keen: be keen on sthmít rád co, být zapálený pro co

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

liking: have a liking for sthmít rád co

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

of: be fond of sb/sthmít rád koho/co

partial: be partial to sthmít rád co

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

taste: have no taste for sthnemít rád, nemít v oblibě co

you'd: you'd betterraději bys(te) měl(i)

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

better: You'd better go there.Měl bys tam raději jít.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

enjoy: I enjoy watching TV.Rád se dívám na televizi.

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

glad: I'm glad to see you.Rád vás vidím.

hand: I'm glad it's off my hands.Jsem rád, že už to mám z krku.

hear: It's nice to hear from you.Jsem rád, že ses mi ozval.

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

keen: I'm keen on seeing her.Strašně rád bych ji viděl.

like: Do you like skiing?Lyžuješ rád?

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

like: my likes and dislikesco mám a nemám rád

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

love: She loves sleeping.Strašně ráda spí.

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

meet: It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

prefer: I prefer ice hockey to football.Mám radši hokej než fotbal.

rid: She's glad to be rid of him.Je ráda, že se ho zbavila.

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

would: I would like ...Chtěl bych, Rád bych ...

you'd: You'd better go there.Raději bys tam měl jít.