Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (s radostí) udělat co be glad/pleased/delighted/happy to do sth, gladly(často slovesem) (would) likeRád!With pleasure!Rád bych...I'd like to ...Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.Jsem rád, že tě vidím.I'm glad to see you.Rád cestuje.He likes travelling.rád dělat co s obliboulike to do sthbýt rád kvůli čemube glad about sth
  2. mít rád (líbit se ap.) koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sthNemám ho rád.I don't like him.Má rád černou kávu.He likes black coffee.Mám to radši.I like it better.Co máš nejraději na ...?What do you like best about ...?Má ho velmi ráda.She is very fond of him.Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.
  3. raději (doporučení) had/should betterraději (preference) would ratherMěli bychom raději jít domů.We had better go home.Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.Mám raději hokej než fotbal.I prefer ice hockey to football.

Vyskytuje se v

rád: líbit se ap. koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sthmít rád

dělat: like to do, enjoy doing sthrád dělat co

mít: like sb/sthmít rád koho/co

mlsat: být mlsný have a sweet tooth, like sweetsrád mlsat

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

hrozně: I would love to ...Hrozně rád bych ...

lyžovat: I like to ski.Rád lyžuji.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

pokud: I'll be glad if you come.Budu rád, pokud přijdeš.

poznat: It was nice meeting you.Rád jsem Vás poznal.

poznávat: Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.Rád vás poznávám.

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

vědět: I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...Rád bych věděl ...

vidět: I am glad to see you.Rád tě vidím.

vyhnout se: You'd better stay out of his way.Raději by ses mu měl vyhnout.

vyhovět: We'll be happy to oblige.Rádi vám vyhovíme.

zdůraznit: I'd like to emphasize that ...Rád bych zdůraznil, že ...

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

choose: choose sth over sthvybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběru

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

dig: be quick to have a dig at sbrád si rýpnout do koho

flirt: be a flirtrád flirtovat

fond: be fond of sb/sthmít rád/v oblibě koho/co, mít zálibu v čem

glad: be glad of sthbýt rád za co

keen: be keen on sthmít rád co, být zapálený pro co

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

liking: have a liking for sthmít rád co

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

of: be fond of sb/sthmít rád koho/co

partial: be partial to sthmít rád co

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

taste: have no taste for sthnemít rád, nemít v oblibě co

you'd: you'd betterraději bys(te) měl(i)

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

enjoy: I enjoy watching TV.Rád se dívám na televizi.

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

hand: I'm glad it's off my hands.Jsem rád, že už to mám z krku.

hear: It's nice to hear from you.Jsem rád, že ses mi ozval.

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

love: She loves sleeping.Strašně ráda spí.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

prefer: I prefer ice hockey to football.Mám radši hokej než fotbal.

rid: She's glad to be rid of him.Je ráda, že se ho zbavila.

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

nejraději: v oblibě co like sth bestmít nejraději