Hlavní obsah

pleased [pliːzd]

Přídavné jméno

  1. at sth potěšený čím, rád
  2. be pleased to do sth rád, s potěšením udělat co
  3. be pleased with/about sth být spokojený s čím

Vyskytuje se v

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

please: (yes) pleaseano, děkuji odpověď na nabídku

please: as you pleasejak (jen) chcete

pleasing: pleasing to the earuchu lahodící

ready: ready to pleaseúslužný, připravený vyhovět

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

bill: BrE The bill please.Platím., Zaplatím. v restauraci ap.

check: The check please!Platím! v restauraci ap.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

hard: She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšit

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

menu: The menu, please.Jídelní lístek prosím.

please: If you please.Jestli chcete.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

step: Step this way please.Pojďte sem/tudy prosím.