Hlavní obsah

seat [siːt]

Sloveso

  1. osf/sb posadit (se) koho, sednout (si), usadit (se) koho kamWait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restauracíRemain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...Be seated.Posaďte se., Sedněte si.
  2. mít kapacitu kolik míst k sezení, pojmout, být pro kolik sedících osob - auto, místnostThis van seats eight.Tento mikrobus je pro osm osob.
  3. sth usadit, uložit co do pozice

Vyskytuje se v

orchestra: orchestra (seats)místa v první řadě v divadle ap.

seat: take a back seatustoupit do pozadí přenechat rozhodování ap. ostatním

back: back seatzadní sedadlo auta ap.

balcony: balcony seatsmísta na balkon

cover: car seat coversautopotahy, potahy do auta

deep: tech. deep-seated deposithlubinné ložisko

fasten: fasten one's seat-beltpřipoutat se v autě ap.

front: front seat passengerspolujezdec na předním sedadle

passenger: passenger seatmísto spolujezdce v autě

plan: seating planzasedací pořádek

reel: inertia-reel seat beltsamonavíjecí pás v autě

ringside: ringside seatsedadlo v první řadě

seat belt: fasten/unfasten one's seat beltzapnout si/odepnout si bezpečnostní pás

seating: outside seatingvenkovní posezení, zahrádka restaurace

slatted: slatted seatlaťová židle/lavice

sleeper: sleeper seatsklápěcí sedadlo

take: take sb's seatzasednout komu místo

unbuckle: unbuckle osf/one's seat beltodepnout se, odepnout si pás v autě ap.

vacant: vacant seatvolné místo

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

bezpečnostní: safety belt, seat beltbezpečnostní pás

pořádek: seating order/planzasedací pořádek

potah: car seat coverspotahy do auta

připoutaný: be wearing a seat belt, hovor. be buckled upbýt připoutaný v sedadle

sed: when sitting, in a seated positionv sedu

sedací: lounge suite, seating group, třídílná three piece suitesedací souprava

sedačka: do auta ap. child seat, baby (car) seat, přenosná infant carrier, i ke stolu ap. booster seatdětská sedačka

sedadlo: back/rear seatzadní sedadlo v autě

sezení: number of seats, seating capacity(počet) míst k sezení

souprava: lounge/trojdílná three piece suite, seating groupsedací souprava

spolujezdec: passenger seatsedadlo spolujezdce

volný: vacant seatvolné místo/sedadlo

zasedací: seating (plan)zasedací pořádek

místo: Is this seat free?Je to místo volné?

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

oddělat: He removed the rear seats.Oddělal zadní sedadla.

odepnout: He unfastened his seat belt.Odepnul si bezpečnostní pás.

pás: fasten one's seat beltzapnout si pás bezpečnostní

prohodit: Let's swap seats.Prohodíme si místa.

přesednout: Can we swap seats?Můžeme si přesednout? navzájem

připoutat se: Fasten your seat belts.Připoutejte se. v letadle ap.

sedět: Remain seated.Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejte

sednout: Sit down (please)., (Please) take a seat.Sedněte si (prosím).

venkovský: country seatvenkovské sídlo

volno: Is this seat free?Je zde volno?

vyměnit: Shall we swap seats?(Ne)vyměníme si místa?

zabrat: occupy a seatzabrat (si) místo k sezení

housle: play second fiddle, take a back seatpřen. hrát druhé housle

navrch: v soutěži ap. have the upper hand, být ve výhodě nad kým be one up on sb, AmE, hovor. be in catbird seatmít navrch