Hlavní obsah

sed

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pozice) sitting (position), seated positionv seduwhen sitting, in a seated positionsport. sed leh cviksit-upturecký sedcross-legged position
  2. (na koni) seat
  3. (část kalhot) seat

Vyskytuje se v

reflection: a (sad) reflection on sbšpatný obrázek o kom/čem

sad: sad to saybohužel, naneštěstí

say: there is a lot to be said for sthco má spoustu výhod

cross-legged: sedět v tureckém sedu/na Turkasit cross-legged

face: She looked at him with a sad face.Smutně se na něj podívala.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

kind: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

make: It made him sad.Zarmoutilo ho to.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

way: He said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne

would: He said he would come.Řekl, že přijde.

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

leh: sed leh cviksit-up

povídat: říká se people say, it is said, rumour has it, tongues are waggingpovídá se

psí: cast sad looks at sbdělat psí oči na koho smutné

sed: v seduwhen sitting, in a seated position

smutný: He was sad.Byl smutný.

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

naschvál: I said it on purpose.Řekl jsem to naschvál.

nějak: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

nějaký: He is kind of sad.Je nějaký smutný.

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

ono: It is easier said than done ...Ono se to snadno řekne ...

pozdravovat: give my regards to sb, hovor. tell sb I said hipozdravuj(te) ode mne koho

říkat: He said that ...Říkal, že ...

sám: You said it yourself.Ty jsi to sám řekl.

se, si: They say/It is said that ...Říká se, že ...

smutno: I feel sad., jsem osamělý I feel lonely.Je mi smutno.

snadno: Easier said than done.To se snadno řekne.

spíš: He was more angry than sad.Byl spíš naštvaný než smutný.

tradovat se: říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ..., jdou fámy It is whispered that ..., There are rumours that ...Traduje se, že ...

tvářit se: He looked sad., He had a sad expression on his face.Tvářil se smutně.

zatvářit se: She made a sad face.Zatvářila se smutně.

že: How was it, you said?Jak že to bylo?

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak