Hlavní obsah

sed

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pozice) sitting (position), seated positionv seduwhen sitting, in a seated positionsport. sed leh cviksit-upturecký sedcross-legged position
  2. (na koni) seat
  3. (část kalhot) seat

Vyskytuje se v

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

leh: sed leh cviksit-up

leh: dělat sedy lehydo sit-ups

povídat: povídá seříká se people say, it is said, rumour has it, tongues are wagging

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

smutný: Byl smutný.He was sad.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

naschvál: Řekl jsem to naschvál.I said it on purpose.

nějak: Byla nějak smutná.She was kind of sad.

nějaký: Je nějaký smutný.He is kind of sad.

nutno: Nutno podotknout, že...It should be noted that..., It must be said that...

ono: Ono se to snadno řekne ...It is easier said than done ...

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

říkat: Říkal, že ...He said that ...

říkat: Říká se o něm, že je dobrý učitel.He is said to be a good teacher.

sám: Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.

se, si: Říká se, že ...They say/It is said that ...

smutno: Je mi smutno.I feel sad., jsem osamělý I feel lonely.

snadno: To se snadno řekne.Easier said than done.

spíš: Byl spíš naštvaný než smutný.He was more angry than sad.

tradovat se: Traduje se, že ...říká se They/People say that ..., It is said that ..., dle legendy Legend has it that ...

tvářit se: Tvářil se smutně.He had a sad face., He looked sad.

zatvářit se: Zatvářila se smutně.She made a sad face.

že: Jak že to bylo?How was it, you said?

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

face: She looked at him with a sad face.Smutně se na něj podívala.

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

have: He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.

himself: The director himself said ...Samotný ředitel řekl ...

kind: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

light: He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

make: It made him sad.Zarmoutilo ho to.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

riddance: After that I said good riddance to all that.Potom jsem si oddechl, že to mám všechno z krku.

sad: It made him sad.Rozesmutnilo ho to., Byl z toho smutný.

say: I said to him ...Řekl jsem mu ...

say: He is said to be a good teacher.Prý je dobrý učitel.

way: He said it by way of explanation.Řekl to jako vysvětlení.

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne

would: He said he would come.Řekl, že přijde.

say: Easier said than done.Ono se to snadno řekne. ale horší je to udělat

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

enough: enough saidvíc není třeba říkat

reflection: a (sad) reflection on sbšpatný obrázek o kom/čem

say: there is a lot to be said for sthco má spoustu výhod

sad: sad to saybohužel, naneštěstí