Hlavní obsah

kind [kaɪnd]

Podstatné jméno

  1. of sth druh, typ, forma čehoWhat kind of tree is this?Co je tohle za strom?
  2. typ člověkaI hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

Přídavné jméno

  • to sb milý, laskavý, přívětivý ke komuIt's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

Vyskytuje se v

best: nejlepší svého druhubest of its kind

communion: přijímání pod obojícommunion under both kinds

payment: platba v naturáliích, věcné plněnípayment in kind

thing: všechno možnéall kinds of things

kind: To je od vás hezké, že mi to říkáte.It's kind of you to tell me.

thought: To je od vás hezké, ale ...A kind thought but ...

to: Byl ke mně milý.He was kind to me.

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

naturálie: platit v naturáliíchpay in kind

naturální: naturální směnabarter/in-kind exchange

obojí: přijímání pod obojícommunion under both kinds

renta: ekon. naturální rentarent in kind

rod: lidský rodmankind, human kind

všechen, všechna, všechno: všeho druhuof all kinds/sorts

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

druh: tohoto druhuof this kind

hodný: být hodný na koho, ke komube good/kind/nice to sb

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

nějak: Byla nějak smutná.She was kind of sad.

nějaký: Je nějaký smutný.He is kind of sad.

tak: Buď tak hodný a ...Be so kind and ...