Hlavní obsah

druh

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (typ) kind(s danými vlastnostmi) sort, type, class(varieta) variety(kategorie) categorytohoto druhuof this kindslovní druhword class, part of speech
  2. (živočišný ap.) speciesmn. číslo od species též jen speciesohrožený/chráněný druhendangered/protected species

Vyskytuje se v

ohrožený: biol. ohrožený druhthreatened species, vážně endangered species

všechen, všechna, všechno: všeho druhuof all kinds/sorts

vzácný: biol. vzácný druhrare species

živočišný: živočišný druhanimal species

best: best of its kindnejlepší svého druhu

common: práv. common-law spousedruh

face: type facedruh písma

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení

introduce: introduced speciesnepůvodní/zavlečený druh

meat: meat and two vegmaso se dvěma druhy zeleniny, BrE přen. nádobíčko mužské přirození

rare: rare speciesvzácné druhy

species: protected/endangered specieschráněné/ohrožené druhy

vanish: vanishing speciesmizející druhy na pokraji vyhubení

fish: many fishesmnoho druhů ryb