Hlavní obsah

druh

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

  1. (typ) kind(s danými vlastnostmi) sort, type, class(varieta) variety(kategorie) categorytohoto druhuof this kindslovní druhword class, part of speech
  2. (živočišný ap.) speciesmn. číslo od species též jen speciesohrožený/chráněný druhendangered/protected species

Vyskytuje se v

druh: slovní druhword class, part of speech

ohrožený: biol. ohrožený druhthreatened species, vážně endangered species

všechen, všechna, všechno: všeho druhuof all kinds/sorts

vzácný: biol. vzácný druhrare species

živočišný: živočišný druhanimal species

best: nejlepší svého druhubest of its kind

common: druhpráv. common-law spouse

face: druh písmatype face

ilk: hovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení, podobného typuof that ilk

introduce: nepůvodní/zavlečený druhintroduced species

rare: vzácné druhyrare species

species: chráněné/ohrožené druhyprotected/endangered species

vanish: mizející druhy na pokraji vyhubenívanishing species

fish: mnoho druhů rybmany fishes