Hlavní obsah

živočišný

Přídavné jméno

  1. (živočichů) animalživočišný druhanimal speciesmed. živočišné uhlí(medicinal) charcoalživočišná výrobaanimal husbandry/farming, (dobytka) (live)stock farming, (obor, předmět) animal science
  2. (animální) animal(smyslný) sensuous(tělesný) carnal

Vyskytuje se v

teplo: body/animal/sun heattělesné/živočišné/sluneční teplo

tuk: animal fatživočišný tuk

uhlí: (medicinal) charcoalmed. živočišné uhlí

animal: animal husbandryživočišná výroba, chov hospodářských zvířat

charcoal: (medicinal) charcoalživočišné uhlí

farming: animal/livestock farmingživočišná výroba

husbandry: animal husbandryživočišná výroba, chov hospodářských zvířat, zootechnika

parasite: animal/intestinal parasiteživočišný/střevní parazit

stock: stock farmdobytkářská farma, farma pro živočišnou výrobu

živočišný: animal speciesživočišný druh