Hlavní obsah

živočišný

Přídavné jméno

  1. (živočichů) animalživočišný druhanimal speciesmed. živočišné uhlí(medicinal) charcoalživočišná výrobaanimal husbandry/farming, (dobytka) (live)stock farming, (obor, předmět) animal science
  2. (animální) animal(smyslný) sensuous(tělesný) carnal

Vyskytuje se v

teplo: tělesné/živočišné/sluneční teplobody/animal/sun heat

tuk: živočišný tukanimal fat

uhlí: med. živočišné uhlí(medicinal) charcoal

animal: živočišná výroba, chov hospodářských zvířatanimal husbandry

charcoal: živočišné uhlí(medicinal) charcoal

farming: živočišná výrobaanimal/livestock farming

husbandry: živočišná výroba, chov hospodářských zvířat, zootechnikaanimal husbandry

parasite: živočišný/střevní parazitanimal/intestinal parasite

stock: dobytkářská farma, farma pro živočišnou výrobustock farm

živočišný: živočišný druhanimal species