Hlavní obsah

species [ˈspiːʃiːz Latin ˈspiːʃɪˌiːz]

Podstatné jménopl. ~

  • druh živočišný ap.protected/endangered specieschráněné/ohrožené druhy

Vyskytuje se v

introduce: nepůvodní/zavlečený druhintroduced species

rare: vzácné druhyrare species

vanish: mizející druhy na pokraji vyhubenívanishing species

druh: ohrožený/chráněný druhendangered/protected species

ohrožený: biol. ohrožený druhthreatened species, vážně endangered species

vzácný: biol. vzácný druhrare species

živočišný: živočišný druhanimal species

species: chráněné/ohrožené druhyprotected/endangered species