Hlavní obsah

živočišný

Přídavné jméno

  1. (živočichů) animalživočišný druhanimal speciesmed. živočišné uhlí(medicinal) charcoalživočišná výrobaanimal husbandry/farming, (dobytka) (live)stock farming, (obor, předmět) animal science
  2. (animální) animal(smyslný) sensuous(tělesný) carnal

Vyskytuje se v

teplo: tělesné/živočišné/sluneční teplobody/animal/sun heat

tuk: živočišný tukanimal fat

uhlí: med. živočišné uhlí(medicinal) charcoal

animal: animal husbandryživočišná výroba, chov hospodářských zvířat

animal: animal heatživočišné teplo

charcoal: (medicinal) charcoalživočišné uhlí

farming: animal/livestock farmingživočišná výroba

fat: animal fatsživočišné tuky

husbandry: animal husbandryživočišná výroba, chov hospodářských zvířat

parasite: animal/intestinal parasiteživočišný/střevní parazit

stock: stock farmdobytkářská farma, farma pro živočišnou výrobu

stock: stock farmingživočišná výroba