Hlavní obsah

class [klɑːs AmE ˈklæs]

Vyskytuje se v

class: in classv hodině, během vyučování, ve výuce

class action: class action (suit)hromadná žaloba

middle class: middle-class(jako) ze střední třídy/vrstvy, (týkající se) střední třídy

working class: working-class(pocházející) z dělnické třídy

craft: crafts (class)dílny vyučovací předmět

disrupt: disrupt classvyrušovat při vyučování

obedience: obedience classkurz poslušnosti, hovor. cvičák pro psy

prenatal: prenatal classeskurzy pro nastávající matky

private: AmE private first classsvobodník

remedial: remedial classspeciální třída pro děti vyžadující zvláštní péči

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

suit: AmE, práv. class suitkolektivní žaloba

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

tourist: tourist classturistická třída v dopravě

war: class wartřídní boj

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy

dělnický: working class(es)dělnická třída

druh: word class, part of speechslovní druh

druhý: travel second classcestovat druhou třídou

kniha: class registertřídní kniha

nauka: civics (classes)občanská nauka

rozvrh: BrE timetable, AmE class schedulerozvrh hodin ve škole

společenský: social classspolečenská třída

střední: the middle classstřední třída obyvatelstva

škola: play truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/schoolchodit za školu

třetí: travel third-classcestovat třetí třídou

třída: first classprvní třída v letadle ap.

třídní: class teachertřídní učitel

turistický: tourist classturistická třída

úroveň: hovor. have classmít úroveň být třída

vyrušovat: disrupt classvyrušovat ve vyučování

vyšší: upper classesvyšší vrstvy

vyučovací: lesson, classvyučovací hodina

učitel: class teachertřídní učitel

večerní: night school, evening class(es)večerní škola

vrstva: lower/middle/upper classnižší/střední/vyšší vrstva

vyučování: afternoon classesodpolední vyučování