Hlavní obsah

class [klɑːs AmE ˈklæs]

Vyskytuje se v

class action: class action (suit)hromadná žaloba

middle class: middle-class(jako) ze střední třídy/vrstvy, (týkající se) střední třídy

working class: working-class(pocházející) z dělnické třídy

craft: crafts (class)dílny vyučovací předmět

disrupt: disrupt classvyrušovat při vyučování

obedience: obedience classkurz poslušnosti, hovor. cvičák pro psy

prenatal: prenatal classeskurzy pro nastávající matky

private: AmE private first classsvobodník

remedial: remedial classspeciální třída pro děti vyžadující zvláštní péči

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

suit: AmE, práv. class suitkolektivní žaloba

third-class: third-class degreediplom třetího stupně nejnižší titul britských univerzit

third-class: third-class passengerscestující třetí třídou

tourist: tourist classturistická třída v dopravě

war: class wartřídní boj

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy

dělnický: dělnická třídaworking class(es)

druh: slovní druhword class, part of speech

druhý: cestovat druhou třídoutravel second class

kniha: třídní knihaclass register

nauka: občanská naukacivics (classes)

rozvrh: rozvrh hodin ve školeBrE timetable, AmE class schedule

společenský: společenská třídasocial class

střední: střední třída obyvatelstvathe middle class

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

třetí: cestovat třetí třídoutravel third-class

třída: první třída v letadle ap.first class

třídní: třídní učitelclass teacher

turistický: turistická třídatourist class

úroveň: mít úroveň být třídahovor. have class

vyrušovat: vyrušovat ve vyučovánídisrupt class

vyšší: vyšší vrstvyupper classes

vyučovací: vyučovací hodinalesson, class

třída: cestovat první třídoutravel first class

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

učitel: třídní učitelclass teacher

večerní: večerní školanight school, evening class(es)

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

vyučování: odpolední vyučováníafternoon classes

vyučování: Dnes odpadá vyučování.The school is cancelled today., There are no classes today.