Hlavní obsah

škola

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vzdělávací instituce) schoolchodit do školygo to schoolve/na školeat schoolzákladní školaBrE primary/AmE elementary schoolstřední školasecondary/AmE high schoolvysoká školauniversity, collegemateřská školakindergarten, nursery school
  2. (školní budova) school (building)(menší - venkovská ap.) schoolhouse
  3. (učitelé a žáci) school
  4. (výuka) school(time), class(es)chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/schoolnechat koho po školekeep sb after school/in detentionbýt/zůstat po škole za trestbe kept in detention, hovor. get a detention

Vyskytuje se v

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

internátní: internátní školaboarding school

jazykový: jazyková školalanguage school, school of languages

kamarád: kamarád ze školyschool friend

letní: letní školasummer school

nastoupit: nastoupit do školycommence one's studies

pomocný: pomocná školaBrE special school, remedial school

povinný: dítě školou povinnéschool child

přihláška: přihláška na vysokou školuuniversity application

samba: škola sambysamba school

speciální: speciální školaspecial school

střední: střední školasecondary/AmE high school

stupeň: první stupeň (základní školy)BrE first school, AmE elementary school

vysoký: vysoká školauniversity, college

základní: základní školaBrE primary/AmE elementary/AmE grade school

zvláštní: zvláštní školaBrE special school

dařit se: Ve škole se mu daří.He is doing well at school.

do: Šla do školy.She went to school.

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

na: jít na vysokou školugo to university

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

nenávidět: Nenávidím školu.I hate school.

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

přijít: Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.

skončit: Skončil školu.He finished the school.

ulít se: ulít se ze školyjít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) school

večerní: večerní školanight school, evening class(es)

výběrový: výběrová školaselective school

vypravit: vypravit dítě do školyget a child ready for school

chodit: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip school, bunk off school

za: chodit za školuskip school, bunk off (from) school

applied: uměleckoprůmyslová školaschool of applied arts

child: školák, dítě školou povinnéschool child

college: na místní vysoké školeat a local college

detention: nechat koho po školekeep sb in detention

drama: divadelní školadrama school

fee-paying: škola vybírající školnéfee-paying school

language: jazyková školalanguage school

leave: věk ukončení školyleaving age

leaver: čerství absolventi školyschool leavers

mainstream: běžná škola ne zvláštní ap.mainstream school

school: ve školeat school

selective: vzdělávání na výběrových školách, vyučování s vybranými předmětyselective education

senior: poslední rok střední školysenior year

single-sex: dívčí/chlapecká školasingle-sex school

skive: chodit za školu, ulívat se ze školyskive off school

state: státní školaBrE state school

technical: průmyslová škola, průmyslovkatechnical school

university: na vysoké školeat university

vocational: (střední) odborné učiliště, střední odborná školavocational school

absent: chybět ve školebe absent from school

attend: Chodíme do stejné školy.We attend the same school.

class: Dneska není vyučování/škola!We have no classes today!

secondary school: na střední školeat secondary school

skip: Chodí za školu.He skips school.

when: Když jsem se vrátil ze školy.When I got back from school.

škola: ve/na školeat school