Hlavní obsah

škola

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vzdělávací instituce) schoolchodit do školygo to schoolve/na školeat schoolzákladní školaBrE primary/AmE elementary schoolstřední školasecondary/AmE high schoolvysoká školauniversity, collegemateřská školakindergarten, nursery school
  2. (školní budova) school (building)(menší - venkovská ap.) schoolhouse
  3. (učitelé a žáci) school
  4. (výuka) school(time), class(es)chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/schoolnechat koho po školekeep sb after school, AmE keep sb in (detention)být/zůstat po škole za trestbe kept in detention, hovor. get a detention

Vyskytuje se v

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversity of Economics

internátní: internátní školaboarding school

jazykový: jazyková školalanguage school, school of languages

kamarád: kamarád ze školyschool friend

letní: letní školasummer school

nastoupit: nastoupit do školycommence one's studies

pomocný: pomocná školaBrE special school, remedial school

povinný: dítě školou povinnéschoolchild, school child

přihláška: přihláška na vysokou školuuniversity application

samba: škola sambysamba school

speciální: speciální školaspecial school

střední: střední školasecondary/AmE high school

stupeň: první stupeň (základní školy)BrE first school, AmE elementary school

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

vysoký: vysoká školauniversity, college

základní: základní školaBrE primary/AmE elementary/AmE grade school

zvláštní: zvláštní školaBrE special school

dařit se: Ve škole se mu daří.He is doing well at school.

do: Šla do školy.She went to school.

hlásit se: hlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college

na: jít na vysokou školugo to university

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

nenávidět: Nenávidím školu.I hate school.

přihlásit se: přihlásit se na vysokou školuapply for admission to university, AmE apply to college

přijít: Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.

skončit: Skončil školu.He finished the school.

ulít se: ulít se ze školyjít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) school

večerní: večerní školanight school, evening class(es)

výběrový: výběrová školaselective school

vypravit: vypravit dítě do školyget a child ready for school

chodit: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip school, bunk off school

za: chodit za školuskip school, bunk off (from) school

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

child: school childškolák, dítě školou povinné

college: at a local collegena místní vysoké škole

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

detention: be kept in detention, hovor. get a detentionbýt/zůstat po škole

drama: drama schooldivadelní škola

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

language: language schooljazyková škola

leave: leaving agevěk ukončení školy

leaver: school leaversčerství absolventi školy

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

roll: school rollseznam žáků školy oficiálně zapsaných

school: at schoolve škole

school: primary schoolzákladní škola

school: selective schoolvýběrová škola

school: BrE special schoolzvláštní škola

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

selective: selective educationvzdělávání na výběrových školách

senior: senior yearposlední rok střední školy

single-sex: single-sex schooldívčí/chlapecká škola

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

state: BrE state schoolstátní škola

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka

university: at universityna vysoké škole

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

absent: be absent from schoolchybět ve škole

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

class: We have no classes today!Dneska není vyučování/škola!

detention: They were kept in detention.Byli (necháni)/Zůstali po škole.

secondary school: at secondary schoolna střední škole

skip: He skips school.Chodí za školu.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.