Hlavní obsah

hlásit se

Nedokonavé sloveso

  1. (ohlašovat se) u koho/kde report to sb, present osf swh(zaregistrovat) register with sth
  2. přen.(projevovat se) be showing
  3. (dožadovat se) o co demand(nárokovat) claim sth(žádostí) apply(žádat) ask for sthhlásit se na vysokou školuapply for admission to a university, AmE apply to college
  4. (ve škole ap.) raise/hold up/put up one's hand
  5. (znát se) ke komu recognize(pozdravem ap.) acknowledge sb(k příslušnosti) claim allegiance to sthhlásit se k (z)odpovědnosti za coclaim responsibility for sth
  6. (zastávat) k čemu profess, advocate, avow sth

Vyskytuje se v

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

admission: apply for admission to sth(po)žádat o přijetí, hlásit se kam