Hlavní obsah

raise [reɪz]

Sloveso

 1. sth (po)zvednout co hlavu ap., vytáhnout co rolety ap., vyvýšit coraise one's glass to sbpozvednout číši, připít komu
 2. sth vztyčit, vyvěsit co vlajku, transparent ap.
 3. osf (po)zvednout se, pozdvihnout se z leže do stoje, sedu ap., vstát
 4. sth zvýšit co míru, úroveň ap.
 5. raise one's voice zvýšit hlas při rozčilení ap.
 6. sth vybrat, vybírat, získat co peníze na charitu ap.
 7. sth získat, sehnat, dát dohromady co potřebné penízeraise a loandostat/získat půjčku
 8. sth vyvolat, vzbudit, podnítit co otázku, pocit ap.raise suspicionvzbudit podezření
 9. sth nadnést co problém, téma ap.
 10. sb vychovat koho dítě
 11. sth pěstovat co rostliny, chovat co zvířata

Vyskytuje se v

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.

eyebrow: raise an eyebrow/one's eybrowszvednout obočí udiveně, pohoršeně ap.

hell: raise hellabout/over sth hovor. udělat pozdvižení kvůli čemu

bid: raise the bidzvýšit nabídku, přihodit

blood pressure: elevated/raised blood pressurezvýšený krevní tlak

capital: raise capitalzískat kapitál

dough: dough raising/rollingkynutí/válení těsta

flag: raise the white flagvyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.

hue: raise a hue and cry about sthspustit povyk kvůli čemu protestovat

issue: raise the issue of sthnadnést otázku/problém čeho

raised: raised platformvyvýšená plošina

siege: lift/raise the siegeukončit obléhání

stake: raise/up the stakesi přen. zvýšit sázky

standard: raise one's standardvytáhnout do boje

suspension: raised suspensionzvýšený podvozek auta

suspicion: raise suspicion(s)(vz)budit podezření

fund: raise funds for sthzískat prostředky na co

which: We have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.