Hlavní obsah

which [wɪtʃ]

Zájmeno

  1. který, co, kdo z omezeného výběru, v otázceWhich is her room?Který je její pokoj?
  2. který, jenž pro věci a zvířata
  3. což navazuje na předchozí větuWe have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.after whichnačež následnost dějůbefore whichpřed nímž
  4. kterýkoli, jakýkoli z výběruYou can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

Vyskytuje se v

which: know which is whichvědět, který je který, rozeznat je dvě podobné věci nebo osoby

add: added to which ...a k tomu ještě/navíc ...

case: in which casev kterémžto případě, přičemž souběh podmínek

imply: Which implies (that) ...Z čehož plyne, že ...

speaking: Speaking of which...Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...

way: Which way?Kudy?, Kterým směrem?

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

důsledek: which resulted in ...což mělo za důsledek ...

jaký: Which one do you want?Jaký chceš?

kudy: Which is the way to ...?, How can I get to ...?Kudy se jde do ...?

lehký: Which is the lightest element?Který prvek je nejlehčí?

nejvíc: Which one do you like best/most?Který se ti líbí nejvíc?

směr: Which way did he go?Kterým směrem šel?

třída: Which year are you in?Do které chodíš třídy?

uhádnout, uhodnout: Can you guess which...?Uhádnete, který...?

foukat: see which way the wind blowszjistit, odkud vítr fouká

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

tlačenice: know one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropesvyznat se v tlačenici

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane

zítřek: Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

that: that whichto, co uvádí obecně téma