Hlavní obsah

which [wɪtʃ]

Zájmeno

  1. který, co, kdo z omezeného výběru, v otázceWhich is her room?Který je její pokoj?
  2. který, jenž pro věci a zvířata
  3. což navazuje na předchozí větuWe have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.after whichnačež následnost dějůbefore whichpřed nímž
  4. kterýkoli, jakýkoli z výběruYou can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

Vyskytuje se v

that: that whichto, co uvádí obecně téma

add: added to which ...a k tomu ještě/navíc ...

case: in which casev kterémžto případě, přičemž souběh podmínek

imply: Which implies (that) ...Z čehož plyne, že ...

speaking: Speaking of which...Což mi připomíná..., Když už jsme u toho...

underpin: The laws which underpin apartheid...Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...

way: Which way?Kudy?, Kterým směrem?

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

důsledek: což mělo za důsledek ...which resulted in ...

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kudy: Kudy se jde do ...?Which is the way to ...?, How can I get to ...?

kudy: Kudy šel?Which way did he go?

kudy: Cesta, kudy šel ...The way he took ..., The way along which he went ...

lehký: Který prvek je nejlehčí?Which is the lightest element?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

směr: Kterým směrem šel?Which way did he go?

třída: Do které chodíš třídy?Which year are you in?

uhádnout, uhodnout: Uhádnete, který...?Can you guess which...?

foukat: zjistit, odkud vítr foukásee which way the wind blows

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

tlačenice: vyznat se v tlačeniciknow one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropes

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

zítřek: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.