Hlavní obsah

jaký

Zájmeno

  1. (v otázce na vlastnost) what (kind of), what sort ofJaká je?What is she like?
  2. hovor.(který) whathovor.(z výběru) whichJaký chceš?Which one do you want?
  3. (v přirovnání) like

Vyskytuje se v

takový: jaký - takovýsouvztažné like ... like

barva: Jakou to má barvu?What colour is it?

číslo: Jaké máš číslo bot?What's your shoe size?

jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?What is your favourite dish?

koníček: Jaké máte koníčky?What are your hobbies?

názor: Jaký máš na to názor?What is your opinion of that?

nejraději: Jaké pivo máš nejraději?What is your favourite beer?

pocit: Jaký je to pocit?How does it feel?, What does it feel like?

počasí: Jaké bude počasí?What will the weather be like?

právem: Jakým právem?By what right?

přání: Jaké máte přání?What would you like?, What can I do for you?

předpověď: Jaká je předpověď na zítra?What's the forecast for tomorrow?

ročník: Jaký jste ročník?What is your year of birth?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?What's the difference between ...?

stav: sport. Jaký je stav? zápasuWhat's the score?

velikost: Jakou máte velikost?What size are you/do you take?

vyhlídka: Jaké jsou vyhlídky?What's the outlook?

zaměření: Jaké je vaše zaměření?What do you specialize in?

zásluha: Jakou zásluhu na tom máš ty?How did you contribute?

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

hardly: téměř žádné, sotva jakéhardly any

attitude: Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?What is your attitude to this?

between: Jaký je mezi nimi rozdíl?What is the difference between them?

chance: Jaká je pravděpodobnost, že ...?What are the chances that ...?

colour: Jakou barvu má to auto?What colour is the car?

favourite: Jaké je tvé oblíbené jídlo?What is your favourite meal?

how: Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?How was it?

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

right: Jakým právem?By what right?

such: výrazy, jaké jsou užívány v žurnalisticeexpressions such as are used in journalism

use: Jaký to má smysl?, A co z toho?What's the use?

what: Jaká je?What is she like?

father: Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.Like father, like son.

jaký: Jaká je?What is she like?