Hlavní obsah

jaký

Zájmeno

  1. (v otázce na vlastnost) what (kind of), what sort ofJaká je?What is she like?
  2. hovor.(který) whathovor.(z výběru) whichJaký chceš?Which one do you want?
  3. (v přirovnání) like

Vyskytuje se v

takový: jaký - takovýsouvztažné like ... like

barva: Jakou to má barvu?What colour is it?

číslo: Jaké máš číslo bot?What's your shoe size?

jídlo: Jaké je vaše oblíbené jídlo?What is your favourite dish?

koníček: Jaké máte koníčky?What are your hobbies?

názor: Jaký máš na to názor?What is your opinion of that?

nejraději: Jaké pivo máš nejraději?What's your favourite beer?

pocit: Jaký je to pocit?How does it feel?, What does it feel like?

počasí: Jaké bude počasí?What will the weather be like?

právem: Jakým právem?By what right?

přání: Jaké máte přání?What would you like?, What can I do for you?

předpověď: Jaká je předpověď na zítra?What's the forecast for tomorrow?

ročník: Jaký jste ročník?What is your year of birth?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?What's the difference between ...?

stav: sport. Jaký je stav? zápasuWhat's the score?

velikost: Jakou máte velikost?What size are you?

vyhlídka: Jaké jsou vyhlídky?What's the outlook?

zaměření: Jaké je vaše zaměření?What do you specialize in?

zásluha: Jakou zásluhu na tom máš ty?How did you contribute?

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

hardly: hardly anytéměř žádné, sotva jaké

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

colour: What colour is the car?Jakou barvu má to auto?

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

how: How was it?Jaké to bylo?, Jak se ti to líbilo?

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

right: By what right?Jakým právem?

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice

use: What's the use?Jaký to má smysl?, A co z toho?

what: What is she like?Jaká je?

what: What is your size?Jakou máš velikost?

father: Like father, like son.Jablko nepadne daleko od stromu., Jaký otec, takový syn.