Hlavní obsah

such [sʌtʃ]

Zájmeno

  1. such ... (as) takový ... (jako) cosuch news as thistakováto zpráva
  2. such (a) takový popsanýWe couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice
  3. such sth as co jako (třeba), (jako) například
  4. such as jako třeba/například

Vyskytuje se v

that: tak/tolik...žeso/such...that

thing: co (prostě) neexistujethere is no such thing as sth

dry: in the dryv suchu na suchém místě

season: rainy/dry seasonobdobí dešťů/sucha

spell: rain/dry spellobdobí dešťů/sucha

standard: Co se v takových případech obvykle dělá?What is the standard thing to do in such cases?

familiarity: Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.You should not address her with such familiarity.

stricken: drought-stricken(po)stižený suchem oblast ap.

období: dry/rainy seasonobdobí sucha/dešťů

sucho: pravidelné dry season, mimořádné droughtobdobí sucha

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nuda: Je s ním strašná nuda.He is such a bore.

případ: v daném/takovém případěin a given/such a case

takový: Takový chlap by to zvládl.Such a man would make it.

třeba: jako třeba ...such as ...

že: Byla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.There is no such thing as a free lunch.

such: takový ... (jako) cosuch ... (as)