Hlavní obsah

similar [ˈsɪmɪlə]

Přídavné jméno

  • to sb/sth podobný komu/čemu, obdobný kdo/coThey look similar.Jsou si podobní.be similar in size to sb/sthpodobat se velikostí komu/čemu

Vyskytuje se v

podobně: They look similar.Vypadají podobně.

podobný: They have similar tastes.Mají podobný vkus.

similar: be similar in size to sb/sthpodobat se velikostí komu/čemu