Hlavní obsah

similar [ˈsɪmɪlə]

Přídavné jméno

  • to sb/sth podobný komu/čemu, obdobný kdo/coThey look similar.Jsou si podobní.be similar in size to sb/sthpodobat se velikostí komu/čemu

Vyskytuje se v

podobně: Vypadají podobně.They look similar.

podobný: Mají podobný vkus.They have similar tastes.