Hlavní obsah

opposite [ˈɒpəzɪt or -sɪt]

Předložka

  • sb/sth (na)proti komu/čemuplay opposite sbhrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komu

Vyskytuje se v

opposite: the oppositeprotější, protilehlý i strana trojúhelníku, druhý

opposite sex: the opposite sexopačné pohlaví

opačný: of the opposite sexopačného pohlaví

opak: exact/the very opposite, the inverse, form. antithesispravý opak

pohlaví: of the opposite sexopačného pohlaví

protější: on the opposite sidena protější straně

přesný: the exact opposite of sthpřesný opak čeho

strana: the opposite sideprotější strana

naproti: He sat right opposite me.Seděl přímo naproti mně.

právě: just opposite of youprávě naproti tobě

proti: He sat opposite me.Seděl proti mně.

přímo: right opposite to sth/sbpřímo naproti čemu/komu

směr: in a different/the opposite directionjiným/opačným směrem

úplný: the very/complete oppositeúplný opak

protiklad: Opposites attract.Protiklady se přitahují.

diametrically: diametrically opposed/oppositezcela/naprosto/diametrálně odlišný