Hlavní obsah

opposing [əˈpəʊzɪŋ]

Vyskytuje se v

diametrically: diametrically opposed/oppositezcela/naprosto/diametrálně odlišný

opposed: as opposed tospíše než co, v protikladu k čemu, oproti čemu odlišení

opposed: be opposed to sthbýt proti čemu, odporovat čemu

strongly: be strongly opposed to sthbýt silně proti čemu

protiklad: v protikladu k čemuas opposed to sth

stavět se: stavět se proti čemutake a stand against sth, be opposed to sth