Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (naproti) čemu opposite sth(čelem, předem k) facing sb/sthSeděl proti mně.He sat opposite me.
  2. (opačným směrem) čemu against sthproti proudu(řeky) up stream, přen. against the stream
  3. (činit,působit ap.) komu/čemu against sb/sthsport., práv. (zápas, proces) versustéž pomocí předpony anti-válka proti drogáma war on drugshrát proti komuplay (against) sbhlasovat proti čemuvote against sthdůvody pro a protipros and cons, arguments pro and con
  4. (chránit ap.) against(před vlivem) from(na něco určený) foro speciální úpravě se užívá také přípona proofléky proti bolestipainkillers
  5. (v rozporu s) čemu contrary to, against sth(na vzdory) in defiance of sthproti očekávánícontrary to/against all expectations
  6. (ve srovnání s) compared to, (as) against sth, in comparison with sth(v odlišení od) as distinct from sthmít výhodu proti komuhave advantage against sb

Vyskytuje se v

bolest: prášky/lék proti bolestipainkiller

lék: lék proti bolestipainkiller

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

očkování: očkování proti tetanutetanus vaccination

odolný: odolný proti nárazushockproof

prášek: prášky proti bolestipainkillers

pro: pro a proti argumentypros and cons

protest: na protest proti čemuin protest against sth

stárnutí: krém proti stárnutíanti-aging cream

šampon: šampon proti lupům(anti-)dandruff shampoo

vráska: krém proti vráskámanti-wrinkle cream

bojovat: bojovat proti zločinucombat crime

mysl: To by mi nebylo proti mysli.I wouldn't object to that.

němu: Nic proti němu nemám.I have nothing against him.

spojit se: Spojili se proti němu.They united against him.

vítr: po/proti větrudown/up (the) wind

vůle: po/proti čí vůliat/against sb's will

proud: jít proti proudugo against the tide